Αναρτήσεις

Για μια χούφτα δολάρια

Το αδιέξοδο του κυρίαρχου μοντέλου ανάπτυξης και η περίπτωση του ΒΙΟ.ΠΑ.

Αυτά που ήθελα να καταθέσω και δεν μπόρεσα στη λαϊκή συνέλευση της 16 Αυγούστου 2009

Δελτίο τύπου Πρω. Κατ. Καλαφατιώνων‏

Οι αποφάσεις στα χέρια των κατοίκων!

Εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Καλαφατιώνων‏

Κάλεσμα για πορεία διαμαρτυρίας