Έκθεση του ΙΓΜΕ – Είναι πιθανόν να επιβαρυνθεί και η ανθρώπινη τροφική αλυσίδα

Κοινοποιήθηκε η έκθεση του ΙΓΜΕ για το νερό στα Μεσοράχια η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

Δεδομένης της υδραυλικής επικοινωνίας του χώρου εκσκαφής και την κατασκευή ΧΥΤΑ με τα πηγάδια περιμετρικά της εκσκαφής, οποιαδήποτε ποιοτική επιβάρυνση των υπογείων νερών στο χώρο εκσκαφών θα επιβαρύνει και την ποιότητα των υπογείων νερών στα πηγάδια και είναι πιθανόν να περάσει και στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα μέσω των αρδεύσεων καλλιεργειών στην περιοχή.

Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση

Ακολουθεί το κείμενο της έκθεσης.

Έκθεση Υδρογεωλογικών συνθηκών στην θέση Μισοράχεια Δήμου Λευκίμμης Ν. Κερκύρας

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής αποτελούν πλαστικές κυανές μάργες που σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ είναι μεγάλου πάχους (300-400 m) Οι κυανές αυτές μάργες απαντήθηκαν στο Α-ΝΑ μέρος της περιοχής εκσκαφών για την κατασκευή ΧΥΤΑ.

Πάνω από τις κυανές μάργες παρατηρήθηκαν καφέ αμμώδεις μάργες που περιέχουν συγκριματικά σωμάτια διαστάσεων λίγων χιλιοστών τα οποία μακροσκοπικά μοιάζουν με μικρούς χάλικες. Ο σχηματισμός των καφέ αμμωδών μαργών φιλοξενεί ασθενή ρηχή υδροφορία που είναι σημαντική για τις τοπικές αρδευτικές ανάγκες των κατοίκων. Κατά την διάρκεια των εργασιών υπαίθρου απογράφηκαν 6 από τα 8 πηγάδια στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που υποδηλώνει την ρηχή αυτή υδροφορία.

Η υδροφορία αυτή απαντήθηκε και εντός εκσκαφής που έγινε για την κατασκευή του κυττάρου του ΧΥΤΑ. Κατόπιν άντλησης μέρους του νερού που είχε πληρώσει την εκσκαφή αυτή παρατηρήθηκε αναπλήρωση μέρους της εκσκαφής με υπόγειο νερό που προέρχεται από την ρηχή αυτή υδροφορία.

Η προέλευση μέρους του νερού που κατέκλυσε εκσκαφή για την δημιουργία κυττάρου από τα υπόγεια νερά τεκμηριώνεται και από το χημισμό δειγμάτων νερού από την εκσκαφή και από το πηγάδι Π1. Το δυο δείγματα παρουσιάζουν παρόμοια χημική σύσταση με εμφανή την επίδραση της αραίωσης του δείγματος της εκσκαφής από την χειμερινή βροχόπτωση στην περιοχή. Η χημική σύσταση των υπογείων νερών χαρακτηρίζεται ως καλή για αρδευτική χρήση.

Δεδομένης της υδραυλικής επικοινωνίας του χώρου εκσκαφής και την κατασκευή ΧΥΤΑ με τα πηγάδια περιμετρικά της εκσκαφής, οποιαδήποτε ποιοτική επιβάρυνση των υπογείων νερών στο χώρο εκσκαφών θα επιβαρύνει και την ποιότητα των υπογείων νερών στα πηγάδια και είναι πιθανόν να περάσει και στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα μέσω των αρδεύσεων καλλιεργειών στην περιοχή.


Αθήνα Μάιος 2008

Ο συντάξας γεωλόγος
Ζαχαριουδάκης Γιώργος

Σχετικά άρθρα:
ΙΓΜΕ για ΧΥΤΑ: ακατάλληλος χώρος
Πάνε να κάνουν ΧΥΤΑ πάνω σε Λίμνη!
Σε λίμνη έχει μετατραπεί η υπό κατασκευή λεκάνη του ΧΥΤΑ
Βαρκάδα στον ΧΥΤΑ Λευκίμμης
Πόσιμο νερό αποκάλυψε η χημική ανάλυση του νερού στο χώρο του ΧΥΤΑ
Νερό αναβλύζει στη θέση που κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ