ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009

AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ‏

Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση

Σχόλια:


Με το παραπάνω έγγραφο της η Δ/νση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κερκύρας καταστρατηγεί κατάφορα την ίδια την νομοθεσία που επικαλείται, σχετικά με την ισχύ της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ( ΕΠΟ ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας. Η απόφαση αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη αδειοδότησή του έργου.

Είναι προφανές ότι με βάση την ΚΥΑ 11014/2003 η εν λόγω απόφαση έπρεπε να επανεξετασθεί το αργότερο μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2007, ανεξαρτήτα από τον χρόνο λήξης της. Επειδή κάτι τέτοιο δεν έγινε η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αυτοδίκαια έπαψε να ισχύει, αμέσως μετά την εκπνοή της τασσόμενης από τον νόμο προθεσμία, μετά δηλαδή την 30 Σεπτεμβρίου 2007.

Σε αντίθεση με αυτό η Δ/νση ΧΩ ΠΕ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας διατυπώνει την εσφαλμένη άποψη ότι η απόφαση αυτή για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 31-12-2009. Συνέπεια αυτού είναι ότι αντι για την απαιτούμενη από τον νόμο ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ της η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκύρας ζητάει την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ της και μάλιστα εκπρόθεσμα μετά δηλαδή την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας που είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2007.

Με την ενέργειά της αυτής η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κερκύρας προσαρμόζεται στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του στρώνει το χαλί για την ενδεχόμενη αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ είναι πολύπλοκη και μακροχρόνια και προϋποθέτει ενημέρωση των πολιτών και συμμετοχικές διαδικασίες και τελικά προσκρούει σε άλλα θεσμικά εμπόδια τα οποία την καθιστούν ανέφικτη, ενώ η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ είναι απλούστερη Διοικητική πράξη..

ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ


Σχετικά άρθρα: ΥΠΟΜΝΗΜΑ - Χορήγηση Αδείας Υγειονομικής Ταφής