ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΖΟΥΝ ΚΙ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε.

Το Μάρτη του 2011 θα συζητηθεί, για μία ακόμη φορά, στην Επιτροπή Αναφορών της Ε.Ε. η καταγγελία του Κινήματος και του Συλλόγου «Αλεύχιμον» για τον παράνομο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

Η Ελληνική Κυβέρνηση (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής)διαβεβαιώνει την Ε.Ε. (στα πλαίσια της αλληλογραφίας τους) ότι: Με την υπ’ αρ. 8532/28-7-2006 απόφαση του Γ. Γραμματέα Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στη θέση Μισοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με την υπ’ αρ.CCI 2002 GR16CPE010/24-12-2002 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνολικού προϋπολογισμού 4.612.900 €. Για την επεξεργασία και την ανακύκλωση των αποβλήτων πριν την εναπόθεσή τους στο ΧΥΤΑ Λευκίμμης καθώς και την ανάκτηση χρήσιμων υλικών , δραστηριοποιούνται τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που υπάρχουν στο νομό, ήτοι το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Μετά τα παραπάνω ο Σύλλογος μας προέβη σε αίτημα (7-02-2011) προς το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με σκοπό να μας γνωστοποιηθούν οι διευθύνσεις των προαναφερθέντων Συστημάτων έως την Πέμπτη 10-02-2011.

Από την απάντηση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος μας προκύπτουν τα εξής:

α) Σ.Ε.Δ. Συσκευασιών.
Υπολειτουργεί στην περιοχή Ακροκέφαλο Τεμπλονίου.
Η ανακύκλωση βρίσκεται στο 4% και όχι στο 25% ποσοστό που θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί μέχρι 16-7-2010 (άρθρο 5 (2) της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ)

β) Σ.Ε.Δ. Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ελαίων
Ο Σύνδεσμος ενώ μας απαντάει ότι υπάρχουν στην Κέρκυρα ιδιώτες εργολάβοι οι οποίοι εκτελούν την ανακύκλωση των παραπάνω ειδών, μας παραπέμπει σε ΕΝΑΝ με έδρα την Αττική.

γ) Σύστημα χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
Η απάντηση του Συνδέσμου είναι ότι τέτοιο σύστημα δεν υπάρχει στο Νομό.

δ)Σ.Ε.Δ. Αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Υπάρχει κοντέινερ ιδιωτικής εταιρείας στην πόλη της Κέρκυρας το οποίο επισκεφτήκαμε επανειλημμένες φορές , για να ανακυκλώσουμε , σε μέρες και ώρες εργάσιμες και ήταν πάντα κλειστό.

ε) Σ.Ε.Δ. οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το Δήμο Κερκυραίων για την συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία. Τα αίτημα του Συλλόγου «Αλεύχιμον» κατατέθηκε στις 7/02/2011 και η δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα ,Καθημερινή Ενημέρωση, έγινε στις 10/02/2011 δηλαδή τρεις μέρες μετά το αίτημά μας προς το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας.

στ) Σ.Ε.Δ. μεταχειρισμένων ελαστικών.
Ο Σύνδεσμος απαντά ότι έχει συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία. Όμως το καλοκαίρι του 2010 στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά και υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν ότι καίγονται ελαστικά. Επίσης στην περιοχή της Λευκίμμης οι αθίγγανοι καίνε καθημερινά λάστιχα που μαζεύουν από όλο το Νομό Κέρκυρας, με σκοπό να πάρουν το χαλκό. Αφού άλλα ελαστικά πετιούνται στο Τεμπλόνι και άλλα καίγονται στη Λευκίμμη ποια είναι αυτά που ανακυκλώνονται!

Η πραγματικότητα είναι ότι κανένα από τα παραπάνω Σ.Ε.Δ. δεν λειτουργεί στο Νομό μας και οι συμβάσεις με εργολάβους, που κατά κύριο λόγο εδρεύουν στην Αττική, δεν εξυπηρετεί τους ιδιώτες ή τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ανακυκλώσουν υλικά και η εύκολη λύση είναι η εναπόθεση τους στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και στις δεκάδες ανεξέλεγκτες χωματερές που υπάρχουν στο Νομό μας.

Το Υπουργείο σκόπιμα παραπληροφορεί την Ε.Ε. με σκοπό τα εκτελούμενα συγχρηματοδοτούμενα έργα να φαίνονται ότι εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Λευκίμμη 23/02/2011
Πολιτιστικός- Περιβαλλοντικός Σύλλογος Λευκίμμης «Αλεύχιμον»