ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πληρ. ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Τηλ. 26620 24190
Κιν. 6932928075

Λευκίμμη 15-12-2010

Η Επιτροπή Πολιτών Ενάντια στην Αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας υπέβαλλε στο ΣτΕ αίτηση αναστολής της 1411/22.7.2010 αποφάσεως του Γ.Γ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα "Τροποποίηση και ανανέωση της 7293/9.8.1999 απόφασης εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας στη θέση "Μισοράχια" του Δήμου Λευκιμμαίων.

Το ΣτΕ αποφάσισε να εκδόσει προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω πράξης του Γ.Γ. της ΠΙΝ κ. Κ. Γεωργαλίδη.

Απόσπασμα απόφασης:

Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση


Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση

Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση

Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση


Πατήστε για μεγέθυνση


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999.

Δ Ι Α Τ Α Σ Σ Ο Υ Μ Ε

την αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1411/22.7.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2011.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010
Ο πρόεδρος του Ε’ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας