ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Δελτίο Τύπου: Νέα προσφυγή στο ΣΤΕ

Στις 16/9/2010 ο Πολιτιστικος - Περιβαλλοντικος Συλλογος - Αλευχιμον και φυσικά πρόσωπα κατέθεσαν με πληρεξούσιο δικήγορο τον κ. Π. Λαζαράτο αίτηση ακυρώσεως στο Ε’ τμήμα του Σ.Τ.Ε. κατά :

1) Της με αρ. πρωτ. 1411/22-7-2010 Αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα την Τροποποίηση και Ανανέωση της με αρ. πρωτ. 7293/9-8-1999 Απόφασής μας που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκεύη , λειτουργία , και επανένταξη τουΧώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ) Νότιας Κέρκυρας στην θέση Μισοράχια ,Δήμου Λευκιμμαίων , Νομού Κέρκυρας,

2) Της υπό Α.Π. 7293/9-8-1999 εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την κατασκευή και λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην θέση Μισοράχια του δήμου Λευκιμμαίων στη Νότια Κέρκυρα,

3) Της υπο Α.Π. 6391/29-9-1998 προεγκρίσεως χωροθετήσεως χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση Μισοράχια του δήμου Λευκιμμαίων στη Νότια Κέρκυρα.

Μετά την καθ΄όλα παράνομη απόφαση του Γ.Γ της Π.Ι.Ν. κ. Κ.Γεωργαλίδη που αφορά την Τροποποίηση και Ανανεώση των Περιβαλλοντικών Όρων του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Κέρκυρας καθώς και την έγκριση τους το Κίνημα κατά του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Κέρκυρας και ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αλεύχιμον αποφάσισαν να προσφύγουν στο ΣΤΕ για την ακύρωση της παραπάνω πράξης.

Ευχαριστούμε κάθε μέλος του κινήματος που συμμετέχει και συνεισφέρει είτε οικονομικά είτε δυναμικά με τη παρουσία του (πορείες, διαμαρτυρίες κ.λ.π.) σε ένα αγώνα που αποδείχθηκε πολύπλευρος και πολλές φορές σκληρός .


ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ = ΖΩ