ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Με διαμαρτυρία και επιφύλαξη δικαιωμάτων)

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
2. ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ –ΚΑΚΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
3. ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ
4. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΝΔΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
5. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6. ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΠΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
9. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΕΠΕΣΗ
10. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ
11. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΠΕΣΗΣ
12. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
13. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
14. ΣΟΦΙΑΚΑΝΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
15. ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
16. ΚΑΝΤΑ ΜΑΙΡΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΟΥΡΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡ.
18. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
19. ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
20. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΥ
21. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝΩΡΑ
22. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΥ
23. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΙΑΤΗΣ
24. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΥ
25. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
26. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ
27. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΕΡΒΟΥ ΤΟΥ ΣΤ.
28. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ
29. ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣΤΟΥ ΙΩΑΝ.
30. ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΔΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.
31. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΟΥΤΟΥ ΠΟΛ.
32. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
33. ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.
34. ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΑΧΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
35. ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΙΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔ.
36. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
37. ΝΑΤΑΛΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ.
38. ΝΙΚΑΝΩΡΑΣ ΖΕΡΒΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡ.
39. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΘΡΑΣ.
40. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓ.
41. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
42. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ
43. ΑΘΑΝ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
44. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
45. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
46. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΜΕΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΥ
47. ΑΜΑΝΤΑ ΜΠΕΦΤΙ
48. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
49. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΠΡΟΣ

1. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
2. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Κοινοποίηση : κ. Εισαγγελέα Κέρκυρας

Συνημμένα :

α). Έγγραφο με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ 8011/14-05-2009 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας.
β). ΕΞΩΔΙΚΗΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με αρ. πρωτ. 26-5-2009.
γ). ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών κον Πάνου Λαζαράτου με ημερομηνία 09 Ιουνίου 2009.
δ). Έγγραφο με ημερ. 10 Ιουνίου 2009της Πρωτοβουλίας Πολιτών κατά της Αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.
ε). Έγγραφο με ημερ. 25 Ιουνίου 2009 της Πρωτοβουλίας Πολιτών κατά της Αδειοδότησης ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας με θέμα : «Περιεχόμενο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)»

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ

Σε σχέση με την Χορήγηση Αδείας Υγειονομικής Ταφής( Άδεια Διάθεσης ) Αποβλήτων για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας και ειδικότερα με το ζήτημα των Περιβαλλοντικών όρων ισχύουν τα ακόλουθα :


Α. ΤΙΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .

1. O N.1650/86 ( Για την προστασία του περιβάλλοντος )(ΦΕΚ Α 160/16 Οκτ.1986) στο άρθρο 4 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 1 γ του Ν.3010/2002 αναφέρει ότι« Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας»

Εξειδικεύοντας τα παραπάνω στο άρθρο 8 ( όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων)(παρ. 2α) η με αριθ. ΗΠ 50910/2727/16 Δεκ. 2003 ΚΥΑ ( μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων )( ΦΕΚ Β 1909 22Δεκ. 2003 ) αναφέρει ότι για την διάθεση , αξιοποίηση προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων απαιτείται« Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 του Ν. 1650/1986 , όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1, 2και 3 του Ν. 3010/2002 και στις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή τους» και συνεχίζει ότι «Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων , αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της προβλεπομένης στο επόμενο εδάφιο (β) αδείας διάθεσης» .

2.Σύμφωναμε το Παράρτημα Ι του άρθρου 5της με αριθμ. Πρωτ. ΗΠ 15393/2332/5 Αυγ. 2002Κ.Υ.Α (κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορία ,σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 1του Ν. 3010/2002) (ΦΕΚΒ 1022/5 Αυγ. 2002 ) ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας περιλαμβάνεται στα έργα και τις δραστηριότητες της ομάδας4 του άρθρου 3 της ίδιας ΚΥΑ και κατατάσσεται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑ , ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 του άρθρου 4 αυτής ,( με κωδικό 4.4 του Παραρτήματος ) , σαν ΧΥΤΑ ο οποίος εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο του αριθμού των 200.000.

3. Το Παράρτημα II του ίδιου άρθρου , συμπεριλαμβάνει τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στον κωδικό 5.4σαν έργο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΑ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 του άρθρου 4 της ίδιας ΚΥΑ ,και σαν ΧΥΤΑ που δέχεται ποσότητα στερεών αποβλήτων άνω των δέκα τόνων ημερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των 25.000 τόνων. Πράγματι Ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ικανοποιεί και τους δύο διαζευκτικά τιθέμενους όρους επειδή σύμφωνα με την Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων με αριθ. πρωτ. 7293/ 4 Αυγ. 1999 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα λειτουργήσει για 20 τουλάχιστον χρόνια και θα δέχεται 17,3 τόνους την ημέρα απορριμμάτων την χειμερινή περίοδο και 53,6 την θερινή.( Κεφ. Δ, 1.2 )

Έκτοτε και σύμφωνα με τις προτάσεις του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού, στα ως άνω μεγέθη, τα οποία μετά παρέλευση 10ετίας και πλέον ,έχουν κατά πολύ αυξηθεί, αν λάβουμε υπ΄ όψη τις καταναλωτικές συνήθειες , έχουν επιπλέον προστεθεί και τα στερεά απόβλητα του Δήμου Παξών.

4. Με τα αναφερόμενα στις ενότητες Α2 και Α3του ανά χείρας παρόντος κειμένου αποσκοπείτε η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 1 της οδηγίας96/61 το Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με Την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης » και του άρθρου 1( παρ. 6 ) της οδηγίας 97/11 EK του Συμβουλίου της3ηςΜαρτίου 1997των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1της ίδιας , ως άνω , ΚΥΑ.( ΗΠ 15393/2002 )


5.Σύμφωναμε το άρθρο 14( μεταβατικές διατάξεις )( παρ. 1 ) της με αριθμ. Πρωτ. ΗΠ11014/703/Φ104/14 Μαρτίου 2003 ( Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης(ΠΠΕΑ ) και έγκριση περιβαλλοντικών όρων(ΕΠΟ ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002)(ΦΕΚ Β 332/20 Μαρτ. 2002) «Για τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΗΠ 15393-2332/2002ΚΥΑ (Β΄ 1022 ) η χορηγηθείσα σ’ αυτά έγκριση περιβαλλοντικών όρων , ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της, επανεξετάζεται και υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης , το αργότερο μέχρι της 30-09-2007 , με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας » .

Επειδή για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ισχύουν τα ακόλουθα :

α)Κατά την ημερομηνία 20 Μαρτίου 2003 ,έναρξη ισχύος της άνω ΚΥΑ ( άρθρο 18 ) ήταν υφιστάμενο έργο
β)Περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. ΗΠ 15393/2002 ΚΥΑ( ενότητα Α3 του κειμένου) . και
γ) Δεν υπόκειται στις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 2 ( πεδίο εφαρμογής )της ίδιας ΚΥΑ , ούτε στο άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 2(παρ. 6 στ΄) του Ν. 3010/2002 ,ούτε στις διατάξεις του άρθρου 5 (εξαιρέσεις) της ΗΠ11014/2003 ,ούτε σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας .

θα πρέπει κατά συνέπεια , η προβαλλόμενη από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας Απόφαση Περιβαλλοντικών ΄Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με αριθμ. Πρωτ. 7239/ 9 Αυγούστου 1999 , ασχέτως καθεστώτος νομιμότητας αυτής καθ’ εαυτής της απόφασης , να έχει επανεξεταστεί το αργότερο μέχρι τις30-09-2007, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας ενότητας.

6. Επειδή παρόμοια επανεξέταση δεν έλαβε χώρα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της30-09-2007 , αλλά ούτε και εκπρόθεσμα ισχύουν με βάση τα παραπάνω τα εξής.

α) Η εν λόγω απόφαση έπαψε να ισχύει μετά τις30-09-2007.

β) Με βάση το γεγονός αυτό ( α ) , όλες οι διοικητικές πράξεις που απαιτούνται κατά περίπτωση , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις , για την πραγματοποίηση του έργου οι οποίες έλαβαν χώρα μετά τις 30-09-2007είναιάκυρες ( άρθρ. 4 του Ν. 1850/86 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 2 παρ. 1γ του Ν. 3010/2002 ). (Ιδέ ενότητα Α1 του κειμένου.)

γ)Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης του έργου οφείλει να υποβάλλει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος αίτημα συνοδευόμενο με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ,για επανέκδοση της απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων , σύμφωνα με το άρθρ.4 του Ν. 1650/86όπωςαντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2αυτού και σύμφωνα με το άρθρ.7 της ΗΠ 11014/2003 και όχι αίτημα επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρ.13 ( παρ.3) της ίδιας απόφασης.

δ)Το περιεχόμενο της νέας Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων , σύμφωνα με το άρθρ. 12 της ΗΠ 11014/2003 , εκτός από τα στοιχεία της παρ. 1 του ως άνω άρθρ. θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα στοιχεία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ως έργου που συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρ. 5 της ΗΠ 15393/2002ΚΥΑ.

Οφείλει δηλαδή να περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπής, για τις ρυπαντικές ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρ. 16 της ως άνω απόφασης και την χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι (παρ. 6)του άρθρ. 16 της ίδιας απόφασης κ.α.

ε) Επειδή η απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας με αριθμ. Πρωτ. 639/29-09-1998 είχε 5ετή ισχύ και έπαψε να ισχύει από τις 29-09-2003 και επειδή το έργο , σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα δεν είναι νομίμως υφιστάμενο (εκ του λόγου ότι η κατασκευή του έλαβε χώρα μετά τις 30-09-2007 σε χρονική δηλαδή περίοδο κατά την οποία το έργο στερείται περιβαλλοντικών όρων ) , απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης , σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 3 του Ν. 3010/2002και ειδικότερα , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΗΠ 11014/2003.

7. Οι περιβαλλοντικοί όροι( ΠΠΕΑ & ΑΠΟ ) , για έργα και δραστηριότητες που αφορούν την διαχείριση των στερεών αποβλήτων , εκδίδονται για γήπεδα που προκύπτουν ως βέλτιστη επιλογή μέσα από τις διαδικασίες Σχεδιασμού όπως προβλέπει το άρθρ. 12 του Ν. 1650/86 . Οι αρμόδιοι δηλαδή πρέπει να εξετάσουν, κατά πόσον το γήπεδο στη θέση Μισοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων έχει πράγματι προκύψει ως η βέλτιστη επιλογή στην Νότια Κέρκυρα , για την χωροθέτηση του ΧΥΤΑ μέσα από έγκυρες και αδιάβλητες διαδικασίες του σχεδιασμού .Επειδή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, όπως επιφυλασσόμεθα να σας αποδείξουμε , εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί , ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης , οφείλει να ολοκληρώσει τον περιφερειακό σχεδιασμό , κατ’ ελάχιστον , όσον αφορά τον εντοπισμό του βέλτιστου γηπέδου στην περιοχή της Νότιας Κέρκυρας για την χωροθέτηση του προβλεπόμενου ΧΥΤΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , οφείλει επίσης να τροποποιήσει το περιεχόμενο του ήδη ισχύοντα Περιφερειακού Σχεδιασμού , καταργώντας κατ’ ελάχιστον , ως αυθαίρετη , την υποδεικνυόμενη θέση του ΧΥΤΑ στα Μισοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων , σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρ. 6 ( παρ. 6) τηςΗΠ50910/2727/2003 . Εν κατακλείδι και επικουρικά αναφέρουμε ότι η εν λόγω απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας είχε χρόνο ισχύος μέχρι την 31-12-2009 .

Β ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 Η Διεύθυνση περιβάλλοντος και χωροταξίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας ως κατ’ εξοχήν αρμόδια εισηγητική υπηρεσία προς τον αδειοδοτόντα οικείο Νομάρχη Κερκύρας , προέβη στην έκδοση του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΧΩΠΕ 8011/14Μαΐου 2009 εγγράφου της με θέμα“ την χορήγηση αδείας υγειονομικής ταφής( άδεια διάθεσης ) αποβλήτων “με αποδέκτη τον Σύνδεσμο Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νομού Κέρκυρας (συνημμένα) .

Στο έγγραφό της αυτό η Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος καταλήγει , παρά το γεγονός ότι κάνει χρήση του ίδιου νομικού πλαισίου, στα εξής εσφαλμένα συμπεράσματα:

α). Στο τελευταίο εδάφιο της απόφασης διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων λήγει στις 31/12/2009 , ημερομηνία που προβλέπει η ίδια απόφαση(ενότητα Στ΄) και

β). Στο ίδιο εδάφιο καταλήγει ότι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης , θα πρέπει πριν από την αδειοδότηση του έργου να προχωρήσει σε αναθεώρηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2.Ο πρώτος ισχυρισμός(α)έρχεται σε κατάφορη αντίθεση και καταστρατηγείτο περιεχόμενο του πρώτου εδαφίου του άρθρου 14 της 11014/2003ΚΥΑ. (ενότητα Α 5 του κειμένου ). Σύμφωνα με αυτό προκύπτει ευθέως , ότι επειδή η προβαλλόμενη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων , για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, δεν επανεξετάσθηκε εμπρόθεσμα , παύει η ισχύς της μετά την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας , η οποία έληξεστις30 Σεπτεμβρίου 2007. Εφ’ όσον δεν υπάρχει πλέον σε ισχύ Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων ,ο αρμόδιος φορέας , οφείλει να επισπεύσει την διαδικασία επανέκδοσής της σύμφωνα με τις διατάξεις της 11014/2003 ΚΥΑ και όχι να τους αναθεωρήσει όπως επίσης εσφαλμένα και κατά λογική συνεπαγωγή του ισχυρισμού της (Β 1α) διατυπώνει στον δεύτερο ισχυρισμό της (Β 1β) η αρμόδια εισηγητική υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

(και με επιφύλαξη για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μας )

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τον κ. Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και χωροταξίας Ιονίων Νήσων , έφ΄ όσον προβούν σε έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας να ακολουθήσουν πιστά τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 7 της 11014/2003 ΚΥΑ και να συμπεριλάβουν σε αυτήν και όλα τα πρόσθετα στοιχεία που προβλέπονται στη παραγρ. 3 του άρθρου 12 της 11014/2003 ΚΥΑ . Επισημαίνουμε ότι το άρθρο 13 της ως άνω ΚΥΑ δεν έχει εν προκειμένω εφαρμογή όπως ρητά αναφέρεται σε αυτό.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Θα βρεθούμε στη δύσκολη θέση να κινηθούμε δικαστικά και να πράξουμε τα νόμιμα ως έχοντες άμεσο έννομο συμφέρον στα αρμόδια ποινικά και διοικητικά δικαστήρια.

Με την παρούσα επισυνάπτεται το με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ 8011/14-05/2009 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας , Γενική Δ/νση , ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομότυπα την παρούσα προς , αυτούς που απευθύνεται , προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Λευκίμμη , 14-06-2010

Οι Εξώδικοι Δηλούντες .