ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Επιτροπή Πολιτών Ενάντια στην Αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας

Αναλύοντας την τρέχουσα συγκυρία, γύρω από το επίμαχο ζήτημα της αδειοδότησης ή μη του παράνομου ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, προβαίνουμε στις ακόλουθες σημαίνουσες δηλώσεις :

Α. Η επιστροφή μέρους ή όλου της εκταμιευθείσας επιχορήγησης για την κατασκευή του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, όπως προβλέπεται από την σχετική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής των Βρυξελών, που έλαβε χώρα το έτος 2002 και των τροποποιήσεων της, προσαυξημένη με τις συναμολογηθείσες ρήτρες, είναι δεδομένη, άσχετα από το γεγονός της λειτουργίας ή όχι του ΧΥΤΑ. Αυτό ισχύει επειδή δεν ικανοποιούνται ουσιώδεις όροι της απόφασης.

Συγκεκριμένα : To έργο εφ΄ όσον λειτουργήσει, θα λειτουργήσει εκ των πραγμάτων ως ΧΥΤΑ και όχι ως ΧΥΤΥ, καταστρατηγώντας έτσι τον πλέον βασικό όρο της απόφασης Η ολοκληρωμένη διαχείριση των ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στην Διαχειριστική Ενότητα που υπάγεται ο εν λόγω ΧΥΤΑ δεν έχει συντελεσθεί, όπως ρητά επίσης προβλέπεται στην ίδια απόφαση. Για την τήρηση των δύο παραπάνω βασικών όρων εγγυήθηκαν οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές, στα πλαίσια της παραπάνω σχετικής απόφασης, αναλαμβάνοντας το βάρος των συνεπειών από την μη τήρησή τους

Β. Η αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας είναι διοικητική πράξη ΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΦΙΚΤΗ, επειδή προϋποθέτει έγκυρους Περιβαλλοντικούς Όρους (απόφαση ΕΠΟ) και έντεχνες και σύννομες μελέτες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του έργου. Καμία από τις δύο βασικές προϋποθέσεις δεν τηρείται.

Γ. Η έκδοση βεβιασμένης απόφασης, από τον Γενικό Γραμματέα της Π.Ι.Ν ανανέωσης η αναθεώρησης ή ακόμα χειρότερα παράτασης της ισχύος της προβαλλόμενης από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων είναι πράξη κατάφορα παράνομη με ανυπολόγιστες συνέπειες για την Δημόσια Υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος και σε τελευταία ανάλυση για το αναφαίρετο Δικαίωμα στη Προσωπικότητα των κατοίκων της Λευκίμμης.

Τα ανωτέρω συνάγονται με ασφάλεια και επικυρώνονται γραπτώς από έγκυρους Νομικούς Πανεπιστημιακούς κύκλους του Διοικητικού Δικαίου. Στις παραπάνω θέσεις συνηγορούν τα ακόλουθα : Η αρχική απόφαση περιβαλλοντικών όρων έχει τελεσίδικα καταστεί επιγενόμενα άκυρη μετά την 30 Σεπτεμβρίου 2007 επειδή δεν τηρήθηκαν ουσιώδεις τύποι της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος.

Η επανέκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων προϋποθέτει προέγκριση Χωροθέτησης του συγκεκριμένου γηπέδου στη θέση Μισοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων επειδή: Το έργο είναι παράνομα υφιστάμενο. Αυτό συμβαίνει επειδή οι σχετικές Διοικητικές πράξεις που αφορούν την κατασκευή του και έλαβαν χώρα μετά την κρίσιμη ημερομηνία της 30 Σεπτεμβρίου 2007 είναι και τυπικά παράνομες και ακυρωτέες, από το γεγονός ότι δεν βασίζονται σε έγκυρους Περιβαλλοντικούς όρους όπως ο νόμος ορίζει (Ν. 1650/86) για όλες τις οχλούσες χρήσεις και κατά συνέπεια και για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας. Συνεπώς ως έργο παρανόμως υφιστάμενο απαιτεί προέγκριση Χωροθέτησης.

Σημειώνουμε ότι η αρχική προέγκριση Χωροθέτησης του έργου έπαψε να ισχύει από το έτος 2003 χρονολογία λήξης της ισχύς της σχετικής απόφασης.

Δ. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι εφ΄ όσον οι αρμόδιοι εξακολουθούν να επιλέγουν τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας οφείλουν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες από μηδενική βάση , ακολουθώντας πιστά τον τύπο και την διαδικασία του Νόμου. Οφείλουν δηλαδή με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο να αποδείξουν ότι το γήπεδο του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας αποτελεί την βέλτιστη επιλογή στην Νότια Κέρκυρα, ενώ έχει καταστεί πλέον σαφές και έχει πανθομολογηθεί ότι αποτελεί την χειρίστη.

Η Επιτροπή μας κινούμενη πρωτίστως από λόγους συνείδησης έχει ήδη υποβάλλει επαρκή σειρά αναλυτικών εγγράφων προς όλους τους θεσμικά εμπλεκόμενους φορείς, με σχετικές κοινοποιήσεις στον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας.

Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας ορισμένες από αυτές τις επιδώσαμε με ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Με αυτήν καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους λειτουργούς, εφ΄ όσον προβούν σε έκδοση απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, να ακολουθήσουν πιστά τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Διαφορετικά θα βρεθούμε στην δύσκολη θέση να κινηθούμε δικαστικά και να πράξουμε τα νόμιμα, ως έχοντες άμεσο νόμιμο συμφέρον, στα αρμόδια ποινικά και διοικητικά δικαστήρια.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τηλ. 26620 24190
Λευκίμμη 21-06-2010