ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Στην Ευρωβουλή το θέμα του ΧΥΤΑ Λευκίμμης

Κείμενο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται πλέον το θέμα του ΧΥΤΑ Λευκίμμης, μετά την έγγραφη καταγγελία διαμαρτυρόμενων κατοίκων της περιοχής και, στη συνέχεια, ερώτηση που υπέβαλλε πριν από 15 ημέρες ο Ευρωβουλευτής Κρίτωνας Αρσένης. Η Συντονιστική κατά του ΧΥΤΑ Λευκίμμης, μάλιστα, θα δώσει συνέντευξη Τύπου σήμερα για το θέμα.


Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης

Γραπτή ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτωνας Αρσένης, ζητώντας από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. να διερευνήσουν τις καταγγελίες των κατοίκων για τους ΧΥΤΑ Λευκίμμης και Καρβουναρίου για καταπάτηση των περιβαλλοντικών κανόνων της Κοινότητας.

Τι απέγινε η διερεύνηση;

Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά να πληροφορηθεί τι απέγινε η έρευνα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μετά από έγγραφη καταγγελία των κατοίκων για πιθανή παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας γύρω από τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Η καταγγελία είχε υποβληθεί τον Ιούλιο και εντός διμήνου η ελληνική κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να παραθέσει στοιχεία απαντώντας στις αιτιάσεις των διαμαρτυρόμενων κατοίκων.

Την ερώτηση ο κ. Αρσένης κατέθεσε στις 30 Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να απαντηθεί μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα.

Η ερώτηση Αρσένη


Στην ερώτησή του, ο Κρ. Αρσένης αναφέρει: «Η Επιτροπή έχει γίνει πρόσφατα αποδέκτης της με αριθμό πρωτοκόλλου 2009/4306 καταγγελίας για πιθανή παραβίαση της περιβαλλοντικής κοινοτικής νομοθεσίας λόγω κακής εφαρμογής από πλευράς ελληνικών αρχών της Oδηγίας 85/337 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, της Oδηγίας 2006/12 περί στερεών αποβλήτων και της Oδηγίας πλαίσιο 2000/60 για τα Ύδατα. Συγκεκριμένα η καταγγελία αφορά παραβίαση σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων των έργων ΧΥΤΑ Λευκίμμης (Κέρκυρας) και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (Θεσπρωτίας) στο περιβάλλον.

Σε συνέχεια της καταγγελίας, η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να παραθέσουν στοιχεία, εντός δίμηνης προθεσμίας από την κοινοποίηση της καταγγελίας στην Ελλάδα, που έγινε στις 22.7.09. Με δεδομένο ότι η προθεσμία αυτή έχει εκπνεύσει, αναφορικά με τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, η Επιτροπή ερωτάται:

(α)
Έχει λάβει διευκρινίσεις από πλευράς ελληνικών αρχών σε σχέση με τις διαδικασίες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ΧΥΤΑ, τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης που ακολουθήθηκαν και τις διαδικασίες αδειοδότησης των έργων;
(β) Κρίνει ικανοποιητικές τις τυχόν διευκρινίσεις που έχει λάβει;».

Πηγή: CorfuPress