ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

Περιεχόμενο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΛΕΥΚΙΜΜΗ 25-06-2009
ΤΣΟΥΚΑΛΗ 1 49080
ΛΕΥΚΙΜΜΗ
ΤΗΛ. 26620-24190

ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΛΑΣΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΛΑΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
ΚΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΕΡΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Μ.
ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΚΟΤΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΑΝΔΗ-ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΠΑΝΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΝΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΛΕΞ. ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΕΡΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΟΝΟΦΑΟΥ-ΜΥΡΙΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

- 1-

ΠΡΟΣ
1. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
2. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
3. Νομάρχη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας
4. Δ/νση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας
5. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας.
6. Εισαγγελέα (Πρωτοδικών ) Κέρκυρας

Θέμα : Περιεχόμενο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)
Σχετικά : α) ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Λευκίμμη με ημερ. 26-05-2009
β) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
γ) Έγγραφο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με ημερομ. 10-06-2009

Μετά τα ως άνω σχετικά α ,β , γ , έγγραφά μας θεωρούμε ότι έγινε πλέον σαφές , ότι απαιτείται Επανέκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ως έργο συμπεριλαμβανόμενο στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΙΙ του άρθρου 5 της ΗΠ 1539/2332/ 2002. ΚΥΑ για το οποίο δεν ικανοποιήθηκαν οι όροι του πρώτου εδαφίου του άρθρου 14 της ΗΠ 11014 /703/2003 ΚΥΑ, εφ΄ όσον φυσικά ο Φορέας Διαχείρισης εξακολουθεί να υποστηρίζει το έργο.
Με το παρόν έγγραφό μας διατυπώνουμε το νομικό πλαίσιο που αφορά τον τρόπο έκδοσης (ΕΠΟ) και συγκεκριμένα τις αναγκαίες μελέτες που απαιτούνται , τις διαδικασίες πού ακολουθούνται τους εμπλεκόμενους φορείς , τις συμμετοχικές διαδικασίες , και το περιεχόμενο των σχετικών αποφάσεων, πρώτον κατά τον χρόνο έκδοσης της αρχικής απόφασης (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας και δεύτερον για την ισχύουσα σήμερα κατάσταση.
Α . ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7239/9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1999 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η ως άνω προβαλλόμενη από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας απόφαση (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ,διέπεται, λόγω του χρόνου έκδοσής της , από το ακόλουθο νομικό πλαίσιο .
1. Όσον αφορά την κατάταξη του έργου σε κατηγορίες διέπεται από το άρθρο 4 της 69269/5387/ 1990 ΚΥΑ το οποίο εξειδικεύει το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 .
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας κατατάσσεται στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΙΙ , με τον κωδικό 11. γ . Το άρθρο αυτό καταργήθηκε από το άρθρο 6 της ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ.
2. Όσον αφορά την Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης διέπεται από το άρθρο 8 της 69269/5387/1990 ΚΥΑ το οποίο εξειδικεύει το άρθρο 4 του Ν. 1650/86.
- 2 -
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού απαιτούνται τα στοιχεία της παρ. 2.1 του ίδιου άρθρου μεταξύ των οποίων και ερωτηματολόγιο του ΠΙΝΑΚΑ 3 του άρθρου 16 της ίδας ΚΥΑ.
Το ως άνω άρθρο καταργήθηκε από το 15 της 11014/703/2003 ΚΥΑ.
Επίσης διέπεται από το άρθρο 6 (Περιεχόμενα Μελέτης Προέγκρισης Χωροθέτησης ) της 113944/1997 ΚΥΑ , Η απόφαση αυτή καταργήθηκε από το άρθρο 16 (παρ. 3 . β ) της ΗΠ 50910/2727/2003 ΚΥΑ .
3. Όσον αφορά την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ( ΕΠΟ ) διέπεται από τα άρθρα 6 και 9 της 69269/5387/1990 ΚΥΑ , τα οποία εξειδικεύουν τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/86. Σύμφωνα με το άρθρο 6, το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθορίζεται από τον ΠΙΝΑΚΑ Ι του άρθρου 16 αυτής . Τα ως άνω άρθρα 6 και 9 καταργήθηκαν από το άρθρο 15 της 11014/703/2003 ΚΥΑ.
Επίσης διέπεται από το άρθρο 7 (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ) της 113944/1997
ΚΥΑ . Η τελευταία αυτή ΚΥΑ καταργήθηκε από το άρθρο 16 (παρ. 3 β ) της ΗΠ 50910/2727/2003 ΚΥΑ.
4. Όσον αφορά τη διαδικασία δημοσιοποίησης διέπεται από την 75308/1990 ΚΥΑ .η οποία εξειδικεύει το άρθρο 5 του Ν. 1650/86 . Η ως άνω ΚΥΑ καταργήθηκε από το άρθρο 9 της 37111/2021/2003 ΚΥΑ.
5. Το περιεχόμενο της απόφασης (ΕΠΟ) διέπεται από το άρθρο 9 (παρ. 4) της 69269/5387/1980 ΚΥΑ , το οποίο καταργήθηκε από το άρθρο 15 τηςΗΠ 11014/703/2003 ΚΥΑ.
6. Η διαδικασία έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων διέπεται από τα άρθρα 6 , 8 και 9 της 69269/5387/1990 ΚΥΑ , τα οποία εξειδικεύουν τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/86. Τα ως άνω άρθρα καταργήθηκαν επίσης από το άρθρο 15 της ΗΠ 11014/703/2003 ΚΥΑ .
Β . ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ¨ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ¨ (ΕΠΟ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
Κατά την έκδοση της νέας απόφασης (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας , οφείλουν οι αρμόδιοι να λάβουν υπόψη τους , όλες τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου .
1. Όσον αφορά την κατάταξη του έργου σε κατηγορίες , διέπεται από το άρθρο 5 της 5393/2332/2002 ΚΥΑ το οποίο εξειδικεύει το άρθρο 3 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.3010/2002
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας κατατάσσεται στην
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( υποκατηγορία 2 ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι αυτού και συγκαταλέγεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του ίδιου άρθρου με κωδικό 5.4 .
Με βάση τα ως άνω στοιχεία , η προβαλλόμενη από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης απόφασης (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας όφειλε με βάσει τις ισχύουσες διατάξεις να είχε επανεξετασθεί , το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 (άρθρο 14 της ΗΠ 11014/703/2003 ΚΥΑ ) όπως άλλωστε και με τα σχετικά έγγραφά μας α , β , και γ έχουμε αναλυτικά και διεξοδικά εκθέσει.
Επειδή παρόμοια επανεξέταση δεν έλαβε χώρα μέσα στα όρια της τασσόμενης προθεσμίας έχει καταστεί παράνομη και συνεπώς επιγενόμενα άκυρη , λόγω παραβάσεως ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.
Κατά συνέπεια ο Φορέας Διαχείρισης του έργου , οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες επανέκδοσή της .
2. Όσον αφορά την προβλεπόμενη θετική γνωμοδότηση για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Έγκριση και Αξιολόγηση (δεδομένου ότι η ισχύς της εξομοιούμενης προς αυτήν Προέγκρισης Χωροθέτησης έχει λήξει από το έτος 2003 και το έργο μετά την 30 Σεπτεμβρίου 2007 δεν είναι νομίμως υφιστάμενο.) διέπεται από το άρθρο 6 της ΗΠ 11014/703/2003 ΚΥΑ , το οποίο εξειδικεύει το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 ,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.3010/2002.
Για την ως άνω θετική γνωμοδότηση απαιτείται Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) τύπου ΙΙ , ή οποία , σύμφωνα με το άρθρο 14 ( παρ. 2 β iii ) αυτής , εξομοιώνεται με την Μελέτη του ΠΙΝΑΚΑ 3 του άρθρου 16 της 29269/538/1990 ΚΥΑ . Η εξομοίωση αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγρ.10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86, όπως
- 3 -

τροποποιήθηκε με την παραγ. 10. β του άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 . Επειδή παρόμοια έκδοση δεν έχει ακόμη γίνει , εξακολουθούν να ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα .
Επί πλέον ο φάκελος της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης
περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 6 ( παρ. 1) της ΗΠ 11014/703/2003 ΚΥΑ .
Επίσης οφείλει να συμπεριλάβει τα στοιχεία της ενότητας 3 ( ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)
παρ. 3 ,1 (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων ) της 114218/1997 ΚΥΑ.
Τέλος οφείλει να λάβει υπόψη της τα στοιχεία της παραγρ. 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
( ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΥΤΑ ) του άρθρου 20 της ΗΠ 29407/3508/2002 ΚΥΑ.
3. Όσον αφορά την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) , διέπεται από το άρθρο 7 της ως άνω ΗΠ 11014/703/2003 ΚΥΑ , το οποίο εξειδικεύει τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/86 , όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3010/2002 . Για την έκδοση της ως άνω απόφασης (ΕΠΟ) απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου ΙΙ , η οποία , σύμφωνα με το άρθρο 14 (παρ. 2 β ιι ) της ως άνω ΚΥΑ, εξομοιώνεται με την Μελέτη του ΠΙΝΑΚΑ 2 του άρθρου 16 της 69269/5387/1990 ΚΥΑ . Η Εξομοίωση αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγρ.10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 ,όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ.10 β του άρθρ. 2 του Ν. 3010/2002 . Επειδή παρόμοια έκδοση δεν έχει ακόμα γίνει εξακολουθούν να ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα .
Επί πλέον ο φάκελος της (ΕΠΟ) περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 7 ( παρ. 1 α ) της ΗΠ 11014/703/2003 ΚΥΑ.
4. Όσον αφορά τους τρόπους ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού , διέπεται από την ΗΠ 37111/2021//2003 ΚΥΑ με την οποία αποσκοπείτε η εφαρμογή του άρθρ. 5 ( παρ. 2 ) του Ν. 1650/86 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ( παρ. 2 και 3 ) του Ν. 3010/2002 .
5. Όσον αφορά το περιεχόμενο της (ΕΠΟ) , διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 της ΗΠ 11014/703/2003 ΚΥΑ. Για έργα η δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του άρθρου 5 ΗΠ 15393/2332/2003 ΚΥΑ , όπως ο εν λόγω ΧΥΤΑ, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων , εκτός από τα στοιχεία που περιγράφονται στην παραγρ.1 του ως άνω άρθρου , αναφέρεται επί πλέον και σε μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας της ατμόσφαιρας του νερού και του εδάφους , ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του . Τα μέτρα αυτά αναφέρονται αναλυτικά στις ενότητες α ,β, γ, ε, στ, και ζ της παραγρ. 3 του ίδιου άρθρου 12 της ως άνω ΗΠ 11014/703/2003 ΚΥΑ .
Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλει να δοθεί στον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπής σύμφωνα με την παρ.1 εδάφ. β του ίδιου ως άνω άρθρου για τις ρυπαντικές ουσίες που αναφέρονται ενδεικτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του άρθρου 16 της εν λόγω απόφασης και η χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών , όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ( παρ. 6 )του άρθρου 16 αυτής.Ειδικότερα στο εδάφιο ζ i της παρ. 3 του ως άνω άρθρου 12, επιβάλλεται για τα έργα και τις δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ οι αρμόδιοι φορείς να ενημερώνουν τις αρχές για τις απορρίψεις ρύπανσης (εκπομπών και αποβλήτων ) .Αυτό ισχύει τόσο για τα έργα και τις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν Περιβαλλοντικούς Όρους μετά την έκδοση της ως άνω ΚΥΑ , όσο και για τα έργα και δραστηριότητες που έχουν ηδη λάβει Περιβαλλοντικούς Όρους με τις παλαιότερες διατάξεις . Κατά συνέπεια οι υπηρεσίες της Περιφέρειας που εκδίδουν Αποφάσεις (ΕΠΟ) οφείλουν να συμπεριλάβουν στους Περιβαλλοντικούς Όρους και την υποχρέωση αυτή. (Εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 117266/27-5-2003/ ΥΠΕΧΩΔΕ / Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ / τμήμα Βιομηχανίας ) .
Τέλος στο άρθρο 8 ( παρ. 2 α ) της ΗΠ 50910/2727/2003/ ΚΥΑ αναφέρεται ότι « παράλληλα με την εκπόνηση των απαραιτήτων μελετών για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων , εκπονούνται και οι αναγκαίες τεχνικές μελέτες σχεδιασμού των εγκαταστάσεων η έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων » Κατά συνέπεια για την έκδοση της υπόψη (ΕΠΟ) οφείλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να ζητήσουν από τον Φορέα διαχείρισης και τις ως άνω μελέτες ,ενημερωμένες με
- 4 -
όλα τα επί πλέον σχετικά στοιχεία του παρόντος εγγράφου ( ΕΝΟΤΗΤΑ Β )
6. Τέλος η διαδικασία έκδοσης της εν λόγω (ΕΠΟ) διέπεται από τα άρθρα 6 και 7 της ΗΠ 11014/703/2003 ΚΥΑ ως έργο Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ( υποκατηγορία 2 ) του Υπομνήματος Ι του άρθρου 5 της ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ.
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάσει τα στοιχεία της Ενότητας Α προκύπτει ότι η προβαλλόμενη από τον Σύνδεσμο
Διαχείρισης Απόφαση (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας είναι παράνομη επειδή εκτός
των άλλων δεν ακολουθεί και δεν εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στις παρ. 2 ,3 , 4 ,5 και 6 αυτής , όπως επανειλημμένα έχει εκτεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες από φορείς και πολίτες του Δήμου Λευκιμμαίων . Για τους λόγους αυτούς ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ και άλλοι πολίτες του Δήμου Λευκιμμαίων έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της
Επικρατείας προσβάλλοντας την εν λόγω απόφαση (ΕΠΟ ) η άλλες επίκαιρες αποφάσεις της
Διοίκησης που στηρίζονται σ΄ αυτήν.
Με βάσει τα α,β, γ σχετικά προκύπτει ότι η εν λόγω απόφαση (ΕΠΟ) έχει επί πλέον ακυρωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία της 30 Σεπτεμβρίου 2007.
Για όλους αυτούς τους λόγους η νέα απόφαση (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας οφείλει ακολουθήσει τους προτεινόμενους από την Ενότητα Β όρους και διαδικασίες .
Για το έργο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας , δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 της ΗΠ 11014/703/2002 ΚΥΑ ως έργου συμπεριλαμβανομένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του άρθρου 5 της ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ για τον οποίο δεν εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 14 της ΗΠ 11014/703/2002 ΚΥΑ.
Τέλος επισημαίνουμε ότι το περιεχόμενο της νέας απόφασης (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ,οφείλει να συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία της ενότητας Β 5 της παρούσας ,ασχέτως της ακολουθητέας τακτικής , κατά πόσον δηλαδή θα επανεκδοθεί ορθά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της ΗΠ 11014/703/2003 ΚΥΑ η εσφαλμένα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 της ίδιας ΚΥΑ .