ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ»

Λευκίμμη : 18-Ιουνίου-2009

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΄΄ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ΄΄
ΕΔΡΑ : 21ης Μαρτίου ( Μέγαρο Φ.Ε.Λ.)
Δήμου Λευκιμμαίων
Τηλ : 6976656626

ΠΡΟΣ :Η΄ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπ όψιν Προϊσταμένης Εφορείας
Γαρυφαλιάς Μεταλληνού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ :
Υπουργείο Πολιτισμού
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας
Σύνδεσμο Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Στο με αρ. πρωτ. 544/10-2-2009 έγγραφό σας προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων της Αρχαίας Λευκίμμης και το οποίο μας γνωστοποιήθηκε αναφέρεται ότι << κατά τη διάρκεια του αρχαιολογικού ελέγχου που διεξήχθη από την Η΄ Ε.Π.Κ.Α. στα πλαίσια κατασκευής του έργου ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, στη θέση << Μεσοράχι >> του Δήμου Λευκιμμαίων, εντοπίστηκε σημειακά και διερευνήθηκε κεραμική και επίσης ανασκάφτηκε τμήμα τοίχου και στρώματος καταστροφής Ελληνιστικής εποχής. >> Επίσης αναφέρεται ότι :

<< Οι προαναφερθείσες αρχαιότητες, λαμβάνοντας υπ όψιν την κατάσταση και τον αποσπασματικό χαρακτήρα τους, διατηρήθηκαν σε κατάχωση μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν. και την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/02 << Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς >>.

Μετά από καταγγελίες μελών του Συλλόγου μας και μελών του Δ.Σ. << Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων της Αρχαίας Λευκίμμης >> πληροφορηθήκαμε ότι στο χώρο του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, στη θέση Μεσοράχι του Δήμου Λευκιμμαίων, βρέθηκαν φούρνοι μεγάλης αρχαιολογικής αξίας. Γνωρίζουμε επίσης ότι στην ευρύτερη περιοχή έχουν βρεθεί άλλοι 4 ( τέσσερις ) φούρνοι, αγροικία και η εκκλησία του << Αη Ντριά >>, ενώ οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί και τα ευρήματα δηλώνουν την ύπαρξη αρχαίου οικισμού.

Σύμφωνα με αρ. πρωτ. 544/10-2-2009 έγγραφό σας προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων της Αρχαίας Λευκίμμης αναφέρεται ότι τα << εν λόγω αρχαία διατηρήθηκαν σε κατάχωση >>

Εδώ θα θέλαμε να μας απαντήσετε αν είναι δυνατόν να προστατευθεί με κατάχωση από τόσους τόνους απορριμμάτων και στραγγιδίων << η Πολιτιστική μας Κληρονομιά για την οποία τόσα λέγονται, τελευταία, από χείλη κρατικών λειτουργών >> σε μια χαβούζα που δημιουργείται, γιατί αυτός θα είναι τελικά ο παράνομος ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι << αναλυτικότερα στοιχεία θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε μετά τη μελέτη του υλικού >>.

Μετά από 4 ( τέσσερις ) μήνες δεν έχει δοθεί καμία απάντηση.

Μετά τις τελευταίες καταγγελίες για την ύπαρξη των φούρνων και άλλων ευρημάτων στο χώρο του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας καθώς επίσης και τις πληροφορίες ότι κατά την εκσκαφή στο χώρο του ΧΥΤΑ οι χειριστές των μηχανημάτων δεν επιβλέπονταν από αρχαιολόγους, πράγμα που οδήγησε στη καταστροφή αρχαιολογικών ευρημάτων, ζητάμε να μας δώσετε τα παρακάτω στοιχεία που θα αναφέρονται στη χρονική περίοδο από την έναρξη του έργου ( αποψίλωση της περιοχής ) έως και σήμερα.

1. Αναλυτική κατάσταση των αρχαιολόγων, εργατών ή υπεύθυνων που είχαν οριστεί από την υπηρεσία σας καθώς και όσους εμπλέκονται στην κατασκευή του έργου ( από αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ).
2. Φωτογραφικό υλικό για σύγκριση.
3. Αντίγραφο του ημερολογίου της υπηρεσίας σας σχετικά με την επίβλεψη του έργου.

Σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε εντός μιας εβδομάδος εγγράφως λόγω της επικείμενης αδειοδότησης του έργου.

Η δε όποια καθυστέρηση και η τυχόν πλημμελή άσκηση καθηκόντων συνιστά εγκληματική αμέλεια επειδή επιφυλασσόμαστε για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μας καθώς και για τις όποιες ποινικές ή πειθαρχικές τυχόν ευθύνες προκύψουν.

Για το Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο ΄΄ Αλεύχιμον΄΄

Η Πρόεδρος Μαρία Κοντομάρη

Ο Γραμματέας Ιερέας Σπυρίδων Μοναστηριώτης