ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Καταγγελία για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας

Λευκίμμη 04 Ιουνιου 2009

Οι υπογραφοντες πολιτες της Λευκιμμης

ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΙΜΟΥ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ )
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ )
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ )
ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ )
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ )
ΖΕΡΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΒΙΟΛΟΓΟΣ )
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ )
ΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΡΟΤΗΣ )
ΚΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ ( ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ )
ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ ( ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ )
ΚΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧ/ΚΟΣ ΕΡΓ/ΜΗΧΑΝΩΝ )
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)
ΚΟΝΟΦΑΟΥ – ΜΥΡΙΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ( ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΤΣΜΕΔΕ )
ΚΟΤΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ( ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ )
ΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ( ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ) ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ( ΤΡΑΠ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ )
ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ)
ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ( ΓΕΩΛΟΓΟΣ )
ΜΠΑΣΤΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΤΡΑΠ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ )
ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ( ΕΠΙΤ. ΔΙΕΥ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ )
ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ)
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΙΑΤΡΟΣ)
ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ )
ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒ/ΛΟΣ )
ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ( ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΑΣ)
ΣΩΛΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)
ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ(ΙΑΤΡΟΣ)

ΠΡΟΣ : ΜΜΕ

Επειδη το τελευταίο διάστημα έγιναν διάφορες βεβιασμένες δηλώσεις των αρμόδιων τοπικώνν παραγόντων στα ΜΜΕ , σχετικά με το ζητήμα της Χορήγησης Αδείας Υγειονομικής Ταφής ( Άδεια Διάθεσης ) Αποβλήτων , για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας , οι οποίες είχαν σκοπό να παραπλανήσουν και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη , προβαίνουμε στην παρούσα δήλωση – διαμαρτυρία , προκειμένου να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.

Όπως είναι πλέον γνωστό , προκειμένου να χορηγηθεί η εν λόγω άδεια απο τον οικείο Νομάρχη Κερκυρας , απαραίτητη προϋπόθεση μεταξύ των άλλων , σύμφωνα με τον βασικό Νόμο 1650/86 για το Περιβάλλον , είναι η ύπαρξη έγκυρης απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ( ΕΠΟ ) . Με την απόφαση αυτή καθορίζονται όλοι οι όροι και τα μέτρα που οφείλει να λάβει ο φορέας διαχείρισης , κατά την λειτουργεία οποιασδήποτε οχλούσας χρήσης και εν προκειμένω για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας , ουτως ώστε οι αρνητικές επιπτώσεις του στο Περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές ) να ελαχιστοποιηθούν .

Με βάση τα στοιχεία της έρευνάς μας η προβαλλόμενη απο το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κερκύρας (ΕΠΟ) , η οποία εκδόθηκε κατά το έτος 1999 στα πλαίσια του πρώτου και ακυρωμένου απο το Συμβούλιο της Επικράτιας , Νομαρχιακού Σχεδίου Διαχείρισης , πέραν του γεγονότος οτι αυτή καθ’ αυτή είναι πολλαπλώς παράνομη και συνεπώς ακυρωτέα και ανυπόστατη , έχει επί πλέον ακυρωθεί , τελεσίδικα , με αναντίρρητο και μη επιδεχόμενο ουδεμία αμφισβητηση, τρόπο, από την 1 Οκτωμβρίου 2007 , για τους παρακάτω σαφεις και νομικά απόλυτα βάσιμους λόγους .

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις οδηγίες της 96/61 του Συμβ. Της 24 Σεπτ. 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την 97/11 του Συμβ΄της 3 Μαρτ.1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποσκοπεί στην πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος απο ορισμένα έργα και δραστηριότητες τα οποία θεωρεί ιδιαίτερα επικίνδυνα .

Με τις παραπάνω οδηγίες της Ευρωπαϊκης Ένωσης συμμορφώθηκε και το Ελληνικό Κράτος και τις ενσωμάτωσε σε δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΚΥΑ κατά τα έτη 2002 και 2003 . Με την πρώτη με στοιχεία ΗΠ 15393/2323/ 5 Αυγ. 2002 ΚΥΑ συγκαταλέγει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αυτής όλα τα έργα και τις δραστηριότητες για τα οποία έχουν εφαρμογή οι ως άνω οδηγίες της Ευρ. Ένωσης . Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και Ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας . Με την δεύτερη με στοιχεία ΗΠ 11014/703/Φ104/14 Μαρτίου 2003 ΚΥΑ καθορίζει , για τα έργα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της πρώτης ΚΥΑ , ότι η σχετική απόφαση (ΕΠΟ) εκτός από τους συνήθεις όρους και μέτρα οφείλει να συμπεριλάβει επιπροσθέτως και την οριακή τιμή εκπομπής για όλες τις ρυπαντικές ουσίες που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 αυτής και την χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών , όπως ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι αυτής .

Τέλος στο άρθρ.14 της ίδιας ΚΥΑ καθορίζεται ότι για τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρώτης ΚΥΑ η χορηγηθείσα σε αυτά (ΕΠΟ) ανεξάρτητα απο τον χρόνο λήξης της , επανεξετάζεται με βάση τις νέες διατάξεις , το αργότερο μέχρι την 30-09-2007.

Επειδή για την σχετική απόφαση (ΕΠΟ) που αφορά τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας παρόμοια επανεξέταση δεν έλαβε χώρα εμπρόθεσμα , όπως όφειλε , το γεγονός αυτό την καθιστά αυτόματα άκυρη .

Κατόπιν αυτού ο Συνδεσμος Διαχείρισης οφείλει να υποβάλει , εφ’ όσον υποστηρίζει ακόμη το έργο , προς τις αρμόδιες υπηρεσιες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αίτημα , συνοδευόμενο με όλα τα προβλεπόμενα απο τον Νόμο δικαιολογητικά για επανέκδοση της ακυρωμένης απόφασης και οχι για επανεξεταση αφου πλέον δεν υφίσταται . Η δε επανέκδοση οφείλει να γίνει με τις καινούργιες διατάξεις του Νόμου , οι οποίες έχουν ενσωματώσει τις δύο κοινοτικές οδηγίες .

Όλα τα παραπάνω έχουν γνωστοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες με αναλυτικό και διεξοδικό τρόπο και έχουν επιδοθεί με εξώδικη δήλωση/διαμαρτυρία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και ενεργώντας υπό το κράτος του πανικού , όλοι ανεξαιρέτως οι θεσμικοί προέβησαν σε βεβιασμένες και αλλοπρόσαλλες δηλώσεις , σύμφωνα με τις οποιες , είτε η απόφαση (ΕΠΟ) εξακολουθεί να ισχύει , είτε ότι απαιτείται μόνο αναθεώρησή της αντί της επιβεβλημένης επανέκδοσής της . Με τις δηλώσεις τους αυτές οι αρμόδιοι παραβιάζουν συνειδητά την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία , στον πλέον ευαίσθητο τομέα του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας , προκειμένου να επιβάλλουν , με αυταρχικό τρόπο , αυθαίρετες λύσεις , με την βοήθεια των ΜΑΤ.

Μπροστά στα αδιέξοδα που έχουν οδηγήσει , ύστερα απο 20 χρόνια , το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων στο Νομό μας , έχει καταστεί πλέον σαφές ότι ο διάσπαρτος και ανορθολογικός περιφερειακός ΧΥΤΑ του Νότου έχει έναν και μοναδικό σκοπό. Να γίνει η σανίδα σωτηρείας για το Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων και να δεχτεί όλα τα σκουπίδια του Νομού συμβατά και επικίνδυνα , χωρίς καμία διάκριση και προεργασία , όταν αυτό χρειαστεί , δημιουργώντας έτσι εξιλαστήρια θύματα , προκειμένου οι αρμόδιοι να συγκαλύψουν την ανικανότητά τους .

Είναι προφανές ότι προβλήματα τόσο σημαντικά , όπως το πρόβλημα των σκουπιδιών , δεν λύνονται με τέτοιες ρατσιστικές και μεροληπτικές μεθόδους , ούτε είναι πολιτικά ορθή και ηθικά έντιμη η άνιση μεταχείριση της κοινωνίας των πολιτών . Το πρόβλημα της Λευκίμμης είναι πρόβλημα όλης της Κέρκυρας και η ωμή παραβίαση του Νόμου και των βασικών Συνταγματικών Δικαιωμάτων του Λευκιμμιώτη αφορά ολόκληρη την Δημοκρατική Κοινωνία του Νομού .

Καλούμε τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας , τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας , το Τεχνικό Επιμελητήριο / τμήμα Νομού Κέρκυρας , τα Περιβαλλοντικά Σωματεία και λοιπούς Φορείς και Επιμελητήρια , καθως και τα Πολιτικά Κόμματα του Νομού και όλους τους θεσμικούς παράγοντες να πάρουν έγκαιρα υπεύθυνη θέση για την επιχειρούμενη απροκάλυπτη καταπάτηση του Νόμου .

Οι υπογράφοντες .