ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

ΤΕΔΚ και Σύνδεσμος επιμένουν στη χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λευκίμμης

Με αφορμή την άρνηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Νομάρχη να χορηγήσει την άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λευκίμμης συνήλθαν σήμερα 19-Μαίου 2009 τα ΔΣ της ΤΕΔΚ και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας σε κοινή συνεδρίαση και αποφάσισαν:

1. Ομόθυμα η Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρίζει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό όπως μέχρι σήμερα έχει δρομολογήσει.

2. Ο Σύνδεσμος εκτέλεσε το έργο κατασκευής του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας τηρώντας όλη τη νόμιμη διαδικασία ( αδειοδοτήσεις, μελέτες, δημοπρασία κ.λ.π.)

3. Ο Σύνδεσμος από τις 8/10/2008 έχει ζητήσει την άδεια λειτουργίας του έργου υποβάλλοντας όλα τα νόμιμα και απαραίτητα δικαιολογητικά στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Έκτοτε η Ν.Α με διάφορες προφάσεις μέχρι και σήμερα αρνείται την έκδοση αδείας λειτουργίας.

4. Ο λόγος στον οποίο στηρίζεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τη μη χορήγηση στερείται νομικού περιεχόμενου και ουσίας.

5. Επιβεβαίωση των ανωτέρω αποτελούν και οι πρόσφατες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών για τη νομιμότητα όλων των μέχρι σήμερα ενεργειών του Συνδέσμου και της ισχύος των περιβαλλοντικών όρων.

6. Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε το Νομάρχη της Κέρκυρας να προβεί άμεσα στην καθ όλα νόμιμη χορήγηση της αδείας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

Σε αντίθετη περίπτωση η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ο Νομάρχης Κέρκυρας αναλαμβάνουν την ευθύνη από τις επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν από τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα προκύψουν και για την εικόνα της Κέρκυρας στο σύνολο της.

Δηλώσεις Κάρρα:*Ηχητικό υλικό Ράδιο Κέρκυρα 100,1