ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Αναστέλλει τις πληρωμές για τους ΧΥΤΑ η Ε.Ε

Αναστολή πληρωμών μέχρι η Ελλάδα να συμμορφωθεί με την Κοινοτική νομοθεσία

Ε.Ε.: ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΗ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μόνο 16,2% η απορροφητικότητα την πενταετία, σύμφωνα με την απάντηση της Ν. Χούμπνερ στον Δ. Παπαδημούλη


Ούτε ένα ευρώ δεν πάρει η χώρα μας μέχρι νεωτέρας για τους ΧΥΤΑ Φυλής, Κερατέας και Γραμματικού από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. Αυτό προκύπτει από απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου Ντανούτα Χούμπνερ στον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Αιτίες, αφενός το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με την Κοινοτική νομοθεσία (παράνομη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, μη εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή το 2003 και προέβλεπε την κατασκευή ΧΥΤΑ σε Κερατέα και Γραμματικό κλπ) και αφετέρου η εξαιρετικά χαμηλή απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων (μόνο 16,2% την τελευταία πενταετία!).

Στην απάντηση της η κ. Χούμπνερ επισημαίνει ότι η Κομισιόν έχει αναστείλει προσωρινά κάθε πληρωμή για την κατασκευή των ΧΥΤΑ εξαιτίας της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία ( για παράδειγμα την προεπεξεργασία των απορριμμάτων σύμφωνα με την Οδηγία 1999/31/ΕΚ).

Πιο συγκεκριμένα η Επίτροπος Χούμπνερ αναφέρει ότι "η κάλυψη συγκεκριμένων όρων που προβλέπονται από τις αποφάσεις και συνδέονται με τις ενδιάμεσες πληρωμές δεν θεωρείται ούτε και αυτή ικανοποιητική και στις τρείς περιπτώσεις" και καταλήγει ότι "για αυτόν το λόγο, ανεστάλησαν προσωρινά οι πληρωμές για τα τρία έργα, προκειμένου η Επιτροπή να μπορέσει να αξιολογήσει εάν η πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως προς τα εν λόγω τρία έργα επαρκεί για την επανέναρξη των πληρωμών".

Η αρμόδια Επίτροπος αναφέρεται στην σχεδόν ανύπαρκτη πορεία υλοποίησης των τριών ΧΥΤΑ και επισημαίνει ότι «η κατάσταση προόδου των εργασιών δεν κρίνεται ικανοποιητική για κανένα από τα τρία έργα. Πέντε έτη μετά την έγκριση αποφάσεων για τα έργα από την Επιτροπή, μόνο στο ΧΥΤΑ Φυλής σημειώνεται κάποια πρόοδος στην πορεία ολοκλήρωσης των εργασιών. Οι εν λόγω καθυστερήσεις οφείλονται εν μέρει στις δικαστικές και τις διοικητικές προσφυγές που έγιναν για τα τρία έργα.»

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πορεία υλοποίησης ΧΥΤΑ Νομού Αττικής που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής

ΕΡΓΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΠΛΗΡΩΜΕΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ38.883.7507.776.75020% (προκαταβολή)
ΧΥΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ12.605.44600%
ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ16.087.8083.217.56120% (προκαταβολή)
ΣΥΝΟΛΟ67.577.00410.994.31116,2%


Πηγή: Αυτοδιοίκηση.gr