ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Επιτροπή Αγώνα
κατά του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

Υπεύθυνος : Σπύρου Γεώργιος
Καρβουνάρι - 46200 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Καρβουνάρι 22 Απριλίου 2009

ΠΡΟΣ

1. Τμήμα Προστασίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος
της Δ/νσης Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Ν. Α. Θ.
2. Δ/νση Υγείας της Ν. Α. Θ.
3. Δήμο Παραμυθιάς
4. Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς
5. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας

Αριθμός σελίδων 2 (δύο)

Επισυναπτόμενες φωτογραφίες : 6 (έξι)


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Με το παρόν έγγραφο, καταθέτουμε τις παρακάτω καταγγελίες για τις σοβαρότατες παρατυπίες και καταστρατηγήσεις των διατάξεων, σχετικά με την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και ζητάμε την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών σας για τον έλεγχο και την εφαρμογή τους.

Αντικειμενικός σκοπός της καταγγελίας μας αποτελεί η προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος όχι μόνο στο Καρβουνάρι αλλά στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου της Παραμυθιάς των Δημοτικών Διαμερισμάτων Προδρομίου, Ζερβοχωρίου καθώς και η προστασία του Κωκκυτού, παραπόταμου του Αχέροντα.

Δυστυχώς, με το ξεκίνημα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι αρχικές ανησυχίες των κατοίκων του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής.

1. Καταγγέλλουμε ότι τα τοξικά στραγγίσματα των απορριμμάτων διαρρέουν ανεπεξέργαστα (δεδομένου ότι καμιά επεξεργασία δεν γίνεται, παρά την σχετική πρόβλεψη στην Άδεια λειτουργίας), κατ’ ευθείαν απο τις δεξαμενές, στο ρέμα που συμβάλλει σε μικρή απόσταση με τον ποταμό Κωκκυτό και μάλιστα σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις υπάρχουν μαρτυρίες από κτηνοτρόφο που βόσκει στην περιοχή το κοπάδι του. (Επισυνάπτονται φωτογραφίες με ημερομηνία λήψης 11/4/2009)

2. Καταγγέλλουμε τον άμεσο κίνδυνο ολοκληρωτικής καθίζησης των δεξαμενών στραγγισμάτων, από έντονες ρηγματώσεις που έχουν ήδη εμφανιστεί εδώ και καιρό, καθώς και την παντελή έλλειψη στεγανότητάς τους, όπως προκύπτει από την επιτόπια έρευνα και βεβαιώνεται στις φωτογραφίες που σας επισυνάπτουμε. Σοβαρότατης έκτασης ρηγματώσεις/καθιζήσεις υπάρχουν και στις δεξαμενές κατάντη του ΧΥΤΑ αλλά και στην περίφραξη.

3. Καταγγέλλουμε την αδιάκριτη εναπόθεση αποβλήτων στο χώρο, στα οποία διακρίνονται με γυμνό οφθαλμό ότι περιλαμβάνονται απαγορευμένα για το ΧΥΤΑ υλικά ( ελαστικά αυτοκινήτων, δοχεία περιέχοντα υγρά, απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας κλπ). Το γεγονός αποτελεί φυσική συνέπεια δεδομένου ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί από τον υπεύθυνο Φορέα Διαχείρισης κανένα πρόγραμμα μείωσης του όγκου των συλλεγόμενων απορριμμάτων ή η ελάχιστη διαδικασία διαλογής τους.

4. Καταγγέλλουμε την λειτουργία ενός τέτοιου είδους έργου χωρίς την κατάλληλη παροχή νερού τόσο για τις ανάγκες λειτουργίας του, όσο και για την πυροπροστασία του. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καμιά σύνδεση του έργου με το δίκτυο ύδρευσης.

5. Καταγγέλλουμε την μη ενημέρωση των κατοίκων της γύρω περιοχής για το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, το οποίο φαίνεται ανύπαρκτο, αν λάβουμε υπόψη την «αδυναμία» εντοπισμού διαρροής στραγγισμάτων, που καταγγέλλεται στο σημείο 1.

Παρακαλούμε τις Υπηρεσίες σας για την άμεση επέμβαση, για την λεπτομερειακή διερεύνηση των παραπάνω καταγγελιών, για τον καταλογισμό ευθυνών, για τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε η διάθεση των απορριμμάτων να γίνεται με την πρέπουσα διαδικασία που ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία, πράγμα που θα επιβάλλει την άμεση διακοπή της λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Ελπίζοντας ότι οι διοικητικές δομές της χώρας μας απέχουν από τις γνωστές νοοτροπίες των δεκαετιών του ’50 και ανταποκρίνονται σ΄ ένα σύγχρονο κράτος δικαίου αναμένουμε την απάντησή σας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Έγγραφο και ηλεκτρονικό Τύπο

Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση