ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

Καταπάτηση, Αλλοίωση και Τσιμεντοποίηση στις Αλυκές Λευκίμμης (Natura GR223003)

Δείτε τις φωτογραφίες στο Ecocorfu
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων
Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα
Αρ 15 τ.κ. 49100 Κέρκυρα
Αρ πρ 16/2009 Κέρκυρα 19– 2- 2009
Τηλ.& fax 26610 21407
& 6938 712638
www.ecocorfu.gr info@ecocorfu.gr


Προς: Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας
Αστυνομικό Τμήμα Λευκίμμης
Λιμεναρχείο Κέρκυρας
Λιμεναρχείο Λευκίμμης,
ΥΠΕΧΩΔΕ α) Κεντρική Δ/νση Περιβάλλοντος
β)Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Υπουργείο Οικονομικών Κτηματική Εταιρία
Υπουργό Δικαιοσύνης & Βουλευτή Κέρκυρας
κ. Δένδια
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση:
α) Δ/νση Περιβάλλοντος
β) Τμήμα Περιβάλλοντος, κλιμάκιο Ελέγχου
γ) Δ/νση Πολεοδομίας
Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, Κέρκυρα
Κοιν: Δήμος Λευκιμμαίων
ΜΜΕ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Θέμα: Καταπάτηση, Αλλοίωση και Τσιμεντοποίηση στις Αλυκές Λευκίμμης (Natura GR223003)


Δια της παρούσης σας καταγγέλλουμε ότι:

Στην περιοχή Αλυκές της Λευκίμμης, μια από τις σημαντικότερες περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000, με κωδικό GR2230003, στα πλαίσια εργασιών που ξεκίνησαν από συνεργεία του Δήμου γίνονται οι εξής καταπατήσεις και παράνομες εργασίες:

1. Εκχερσώσεις υγροτοπικής βλάστησης στο «ταψί» της αλυκής (Εικόνα 1)
2. Αποστράγγιση αλυκής δίπλα στο δρόμο (Εικόνα2)
3. Επιχωματώσεις (Εικόνα 5)
4. Διάνοιξη καναλιών (Εικόνες 3,4)
5. Χρήση τσιμέντου στην αλυκή (Εικόνες 6,7) – (16-2-3009)

Οι Αλυκές Λευκίμμης έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (GR 2230003) και προστατεύονται από την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία . Για δραστηριότητες όπως τις προαναφερόμενες, απαιτείται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) .
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ενέκρινε την ΜΠΕ (με το υπ’ αρ. πρωτ 8413/24-6-99 έγκριση Π.Ο. έγγραφό της) του έργου «Αποκατάσταση Βενετσιάνικων Αποθηκών-Δημιουργία Μουσείου Αλυκών-Αναπλάσεις, Δενδροφυτεύσεις για την αποκατάσταση του Περιβάλλοντα Χώρου».
Όμως, σύμφωνα με το Άρθρο 5 τις υπ’ αριθ. Η.Π. 11.17/703/Φ104 του 2003 η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργων «που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές… NATURA 2000», πρέπει να γίνεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Το μόνο για το οποίο είναι αρμόδια η Νομαρχία είναι η γνωμοδότηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία δεν αποτελεί διοικητική απόφαση. Επομένως το έγγραφο με το οποίο η Νομαρχία εγκρίνει τα έργα, είναι παράνομο και καταχρηστικό και καμία νομική ισχύ δεν έχει.

Ακόμη και στην περίπτωση που η Νομαρχία μπορούσε να εγκρίνει το παραπάνω έργο, καταγγέλλουμε ότι τα εξελισσόμενα έργα παραβαίνουν ακόμη και αυτούς τους Περιβαλλοντικούς Όρους που (παρανόμως) ενέκρινε η Νομαρχία. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Νομαρχίας, δεν κάνει καμία νύξη στη δημιουργία χώρου στάθμευσης. Η Νομαρχία απαλλάσσει τον Δήμο από περαιτέρω αδειοδότηση (με το αρ.πρωτ. 4374/06, 15.2.2006 έγγραφό της) για τον χώρο στάθμευσης, παραπέμποντάς στην ΜΠΕ η οποία βέβαια δεν αποτελεί περιβαλλοντικό όρο. Επομένως από πουθενά δεν προκύπτει η δυνατότητα δημιουργίας χώρου στάθμευσης, από τα έγγραφα αυτά.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία με την οποία συνεργαζόμαστε, δεδομένου της παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας που εκπονεί στην περιοχή, «η κατασκευή του εν λόγω χώρου στάθμευσης καταστρέφει μέρος του ενδιαιτήματος των άγριων πουλιών της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, η αλυκή αποτελεί πολύ σημαντικό σταθμό για την μετανάστευση πολλών προστατευόμενων ειδών πτηνών, όπως ο Αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus) (Παράρτημα Ι, Οδηγία 79/409). Επίσης φιλοξενεί σημαντικό αριθμό Κορμοράνων (Phalacrocorax carbo) και πολλά είδη παρυδάτιων πτηνών. Τέλος, στην περιοχή έχει παρατηρηθεί το σπανιότερο τουρλί του κόσμου, η Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris
Η υποχρέωση για μη αλλοίωση του εδάφους, των υδάτινων χώρων και της χλωρίδας των περιοχών Νατούρα προκύπτει ξεκάθαρα από τις οδηγίες για την προστασία τους.
Δεδομένου του επείγοντος της υπόθεσης καθώς τα έργα συνεχίζονται από τον Δήμο Λευκιμμαίων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται καθημερινά όλο και μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην σημαντικότατη αυτή προστατευόμενη περιοχή, ζητούμε:
1) Την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου.
2) Την επέμβαση της Αστυνομίας και του λιμεναρχείου για άμεση παύση των εργασιών
3) Την πλήρη αποκατάσταση τις αλυκής.
4) Την απόδοση διοικητικών ευθυνών και κυρώσεων σε κάθε υπεύθυνο.
Για την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας
Πρόεδρος και Υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο


Δημήτρης Φαναριώτης
Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες στην ιστοσελίδα μας, εδώ:

http://www.ecocorfu.gr/modules/xcgal/thumbnails.php?album=45