ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

Οι Λευκιμμιώτες προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση της αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Λευκίμμης από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Από το σημείο αυτό μέχρι την ημέρα λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λευκίμμης υπάρχει αρκετός χρόνος. Ειδικότερα, ο νόμος «μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» περιέχεται στο ΦΕΚ 1909/22-12-2003.
Στο άρθρο 8 ο νόμος αυτός προβλέπει τα εξής: Για τη χορήγηση άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο φορέα συλλογής και μεταφοράς, η οποία συνοδεύεται από μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς. Η μελέτη αυτή εκπονείται σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 5 και πρέπει να είναι συμβατή με τις σχετικές κατευθύνσεις του ΠΕΣΔΑ.
Στο άρθρο, παρ. 2, αναφέρεται ότι «Διάθεση, αξιοποίηση, προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων (…) απαιτείται Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια διάθεσης, αξιοποίησης προσωρινής αποθήκευσης ή μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον οικείο νομάρχη, ύστερα από κοινή εισήγηση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγιεινής του Νομού.
Το πιο κρίσιμο σημείο του άρθρου 8 είναι η το επόμενο εδάφιο που ορίζει ότι «πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης πραγματοποιείται μακροσκοπικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγιεινής του Νομού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι όροι της σχετικής αδείας και εάν ο φορέας έχει την κατάλληλη στελέχωση. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού κοινοποιούνται εγγράφως στον οικείο νομάρχη. Καμία εγκατάσταση δεν μπορεί να αρχίσει τη λειτουργία της εάν προηγουμένως δεν λάβει θετικό πόρισμα από τον ως άνω διενεργηθέντα έλεγχο».
Επίσης ορίζεται ότι «οι προβλεπόμενες στις προηγούμενες παραγράφους άδειες χορηγούνται εντός 90 ημερών από τότε που υποβάλλεται πλήρης φάκελος από τον υπόχρεο φορέα διαχείρισης στην υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή της οικείας Περιφέρειας».
Με άλλα λόγια, ο Νομάρχης μπορεί να χορηγήσει την άδεια, αλλά απαιτείται μακροσκοπικός έλεγχος, δηλαδή έλεγχος των εγκαταστάσεων αν όλα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αν υπάρχει στελεχωμένος φορέας με το απαραίτητο προσωπικό, αν πληρούνται οι όροι της άδειας. Το πόρισμα αυτό θα πρέπει να είναι θετικό.
Επειδή όμως όλα αυτά σημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνει και η παραλαβή του έργου, χωρίς φυσικά καμία τυμπανοκρουσία ή επίσκεψη των δημάρχων του Συνδέσμου και του Προέδρου του στη Λευκίμμη, οι κάτοικοι γνωρίζουν όλα όσα προβλέπει ο νόμος. Και ετοιμάζονται. Λόγου χάρη, χθες είχαν μία πρώτη σύσκεψη. Επίσης, την Παρασκευή έρχεται η Ευρωπαία Επιτροπος Χούμπνερ, θέλουν να την συναντήσουν αλλά αν αυτό δεν γίνει εφικτό, σχεδιάζουν κινητοποιήσεις. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και ένα νέο γύρο επεισοδίων σαν αυτά που είδαμε πέρυσι, αν επιβεβαιωθεί η φήμη που κυκλοφόρησε ότι την Παρασκευή θα έρθουν κι άλλες διμοιρίες ΜΑΤ στην Κέρκυρα.

Πηγή: Κερκυραϊκή χώρα