ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Απαράδεκτες πρακτικές στο δήμο Λευκιμμαίων

Τι διαπίστωσε το κλιμάκιο της Νομαρχίας σε έλεγχο που έκανε στο Βιολογικό Καθαρισμό Λευκίμμης
Κλιμάκιο ελέγχου της Νομαρχίας πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων δηλ. στο Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Λευκιμμαίων στις 30 Ιουλίου 2008 προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση ή μη των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Ας δούμε τι λέει το πρακτικό που συνέταξε το κλιμάκιο:
1. Μέχρι τότε, την 30η Ιουλίου τουλάχιστον όπως λέει το πρακτικό, δεν είχε εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού.
2. Το σύνολο των επιμέρους εγκαταστάσεων του βιολογικού (πρωτοβάθμια καθίζηση, μονάδα απόσμησης, δεξαμενή αερισμού, δευτεροβάθμια καθίζηση, χλωρίωση, τελική διάθεση) βρίσκονταν εκτός λειτουργίας. Σε λειτουργία βρίσκονταν η εγκατάσταση ανάδευσης της δεξαμενής αερισμού και το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος.
3. Υπήρξε μικρής παροχής ροή λυμάτων στις δεξαμενές της εγκατάστασης, τα οποία δεν υφίσταντο καμία επεξεργασία. Τα λύματα παρέμεναν στάσιμα στις δεξαμενές καθίζησης όπου και κατέληγαν.
4. Η εγκατάσταση του βιολογικού δεν ήταν συνδεδεμένη με αντίστοιχο δίκτυο διάθεσης αστικών λυμάτων.

Στο ίδιο πρακτικό, το κλιμάκιο σημείωνε: Δεν διαπιστώθηκε απόρριψη λυμάτων από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού προς το ποτάμι του "αγ. Σωτήρος" καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων. στο εν λόγω ποτάμι διαπιστώθηκε η ύπραξη λυμάτων, δεν ήταν όμως δυνατή η εξακρίβωση της πηγής προέλευσης τους.

Το κλιμάκιο τότε, είχε προτείνει:
1. Ο Δήμος Λευκιμμαίων να διακόψει άμεσα την υποτυπώδη λειτουργία της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης και της απόρριψης αστικών λυμάτων προερχόμενα από βόθρους, τα οποία μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα. Η λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης είναι δυνατή μόνον εφόσον χορηγηθούν στο φορέα διαχείρισης οι κατά νόμο απαιτούμενες άδειες (εγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια διάθεσης, κλπ) και έχει υλοποιηθεί η σύνδεση με το δίκτυο διάθεσης λυμάτων.

Ο Δήμαρχος Λευκιμμαίων επέτρεπε τη χρήση του Βιολογικού Καθαρισμού, 19 μέρες μετά το πόρισμα της Νομαρχίας!
Ο Δήμος Λευκιμμαίων, παρά τις διαπιστώσεις του κλιμακίου, έδινε το Βιολογικό Καθαρισμό σε ιδιώτη.
Αυτό αποκαλύπτει έγγραφο που έχω στη διάθεσή μου.

Το έγγραφο με ημερομηνία 19-8-2008, δηλαδή 19 μέρες μετά τον έλεγχο του κλιμακίου της Νομαρχίας, αναφέρει: Μετά από αλλεπάλληλα και επίμονα αιτήματα δημοτών μας και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπουμε στην εταιρεία σας να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ΒΙΟ.ΚΑ. μέχρι τις 30-8-2008 προκειμένου να διευκολυνθεί με τον τρόπο αυτό και η δοκιμαστική λειτουργία του Εργοστασίου.
Η χρήση εκ μέρους σας του εργοστασίου θα γίνεται έως τις 3.00 μ.μ.

Ποιος υπογράφει το έγγραφο: Ο Δήμαρχος Λευκιμμαίων κ. Γατσούλης.

Κι άλλο έγγραφο προς τον ιδιώτη από το Δήμο Λευκιμμαίων μία μέρα πτριν τον έλεγχο του κλιμακίου της Νομαρχίας!
Και δεύτερο έγγραφο του Δημάρχου Λευκιμμαίων αποδεικνύει ότι και στις 29-7-2008 (μία μέρα πριν το κλιμάκιο της Νομαρχίας επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του ΒΙΟΚΑ για έλεγχο) είχε δοθεί έγγραφη άδεια χρήσης του ΒΙΟΚΑ Λευκίμμης σε ιδιώτη.
Η άδεια είναι πανομοιότυπη με το έγγραφο που παραθέτουμε παρακάτω.

Αραγε υπάρχουν κι άλλα τέτοια έγγραφα;

Ο Σύλλογος ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ είχε καταγγείλλει από τις 8-8-2007 τη συνεχιζόμενη διάθεση βορθρολυμάτων στο ΒΙΟΚΑ ΛΕυκίμμης!!!
Ο Σύλλογος το ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ είχε καταγγείλει από τις 8-8-2007, δηλαδή ένα χρόνο πριν, τα όσα διπίαστωσε το κλιμάκι της ΝΑΚ στο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ) της Λευκίμμης. Τι είχε καταγγείλει τότε ο Σύλλογος;

Είχε καταγγείλλει τη"συνεχιζόμενη ανεξέλεγκτη διάθεση βοθρολυμμάτων" κατά τη διατύπωση που ακολουθούν και έγγραφα της Νομαρχίας.

Και το Αστυνομικό Τμήμα Λευκίμμης βεβαιώνει την εναπόθεση λυμάτων στο ΒΙΟΚΑ Λευκίμμης
Το Αστυνομικό Τμήμα Λευκίμμης, όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα, διενήργησε έλεγχο "στο εν λόγω σημείο" (δηλ. στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού) στις 25-8-2008 και άναφέρει ότι "έχει διπιαστωθεί ότι εξακολουθεί η εναπόθεση λυμμάτων στο εν λόγω σημείο".

Οπως θα δείτε παρακάτω, παρά την καταγγελία του Συλλόγου "ΤΟ ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ" (8-8-2007), παρά τη διενέργεια ελέγχου από κλιμάκιο της Νομαρχίας, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του (30-7-2008), ο Δήμος Λευκιμμαίων έδινε το ΒΙΟ.ΚΑ σε χρήση σε ιδιώτη ο οποίος εναπόθετε λύματα!!!

ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ
Ο Σύλλογος ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ κάνει καταγγελία στις 8-8-2007 στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας για ανεξέλεγκτη διάθεση βοθρολυμάτων στο ΒΙΟΚΑ Λευκίμμης με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων, την κοινωνική και την οικονομική ζωή του τόπου.
Η υπηρεσία της Νομαρχίας (Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ- Τμήμα Περιβάλλοντος) στέλνει την υπόθεση στο ΚΕΠΠΕ.
Το ΚΕΠΠΕ κάνει αυτοψία και συντάσσει έκθεση στις 1-2-2008 και αφού διαπιστώνει 4 παραβάσεις, καλεί το Δήμο να διακόψει την υποτυπώδη λειτουργία της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης και της απόρριψης λυμάτων προερχόμενα από βόθρους». Παράλληλα του γνωστοποιεί ότι η λειτουργία της εγκατάστασης είναι δυνατή μόνο και εφόσον χορηγηθούν στο φορέα διαχείρισης οι κατά νόμο απαιτούμενες άδειες.
ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ
Με λίγα λόγια, βυτιοφόρα μεταφέρουν λύματα στο ΒΙΟΚΑ ο οποίος έχει μία υποτυπώδη λειτουργία, δηλαδή χρησιμεύει περίπου σα δεξαμενή ανάδευσης λυμάτων. Εκεί αδειάζονται τα βυτία. Οι κάτοικοι αντιδρούν, καταγγέλλουν όσα συμβαίνουν,και τότε ο δήμος ΛΕυκιμμαίων ζητά άδεια από το Νομάρχη στις 26-3-2008 για τη δοκιμαστική λειτουργία του ΒΙΟΚΑ μετά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που εκτελούνται. Πράγματι ο Νομάρχης χορηγεί προσωρινή άδεια στις 27-3-2008, μία μέρα μετά την αίτηση (!), έως τις 15-4-2008.
Ο Σύλλογος το ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ, στις 21-7-2008 κάνει εκ νέου καταγγελία και στις 30-7-2008 συνέρχεται το ΚΕΠΠΕ του Νομού, διενεργεί αυτοψία στο ΒΙΟΚΑ Λευκίμμης και αφού διαπιστώνει τις ίδιες παραβάσεις και ελλείψεις, συντάσσει την ίδια ακριβώς έκθεση και με τις ίδιες προτάσεις.
Στις 25-7-2008 ο Δήμος Λευκιμμαίων γνωστοποιεί στην Νομαρχία (Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ- Τμήμα Περιβάλλοντος) ότι ολοκληρώνεται η επισκευή και συντήρηση του ΒΙΟΚΑ και ότι τον τελευταίο καιρό δε δέχεται βοθρολύματα. Τέσσερις μέρες αργότερα στις 29-7-2008 ζητά ξανά από τη Νομαρχία ειδική άδεια λειτουργίας από τη νομαρχία για να λειτουργήσει ο ΒΙΟΚΑ έως τις 20-8-2008.
Όμως υπάρχει και το Αστυνομικό Τμήμα Λευκίμμης. Σε έλεγχο που θα κάνει στις 25-8-2008 θα βεβαιώσει ότι συνεχίζεται η εναπόθεση λυμάτων στο ΒΙΟΚΑ από βυτιοφόρα οχήματα, των οποίων οι οδηγοί είναι εφοδιασμένοι με τα δύο προηγούμενα έγγραφα που αναφέρουμε (25 και 29-7-2008).
ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ
Ο Δήμος Λευκιμμαίων μαζεύει με βυτία τα λύματα και τα ρίχνει στον ΒΙΟΚΑ. Οι κάτοικοι διαπιστώνουν ότι στο Βιολογικό γίνεται εναπόθεση λυμάτων πράγμα που θεωρούν επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, προσφεύγουν στις αρχές και δικαιώνονται.
Εδώ είναι απορίας άξιο πώς ο Νομάρχης έδωσε προσωρινή άδεια λειτουργίας και γιατί δεν έδωσε και για δεύτερη φορά όταν του ζητήθηκε.
Μετά τη σημερινή καταγγελία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος του Κάβου, φαίνεται ότι ο Δήμος Λευκιμμαίων έδωσε εντολή να διοχετευτούν τα λύματα στους αγωγούς εξόδου. Οι αγωγοί έσπασαν και τα λύματα βγήκαν ανεπεξέργαστα όπως ήταν στο φυσικό περιβάλλον!!!
Δε φτάνει δηλαδή που δεν είχαν ολοκληρώσει το βιολογικό καθαρισμό, δε φτάνει που δεν έχει σε λειτουργία ο Δήμος Λευκιμμαίων Αποχετευτικό Σύστημα, ήθελαν μέσω του περιφερειακού Σχεδιασμού και ΧΥΤΑ!!! Και έφεραν τα ΜΑΤ για να το φτιάξουν. Και όπως έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες χρειάστηκαν 1.689 αστυνομικοί ως το Δεκέμβρη, για να επιβάλλουν την κατασκευή του.

Γιατί ακόμα δεν τελείωσε ο Βιολογικός Καθαρισμός της Λευκίμμης;
Η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας επισημαίνει σε έγγραφό της με ημερομηνία 2-9-2008:

1. Από τις 15-4-2008 που έληξε η προθεσμία δοκιμαστική λειτουργίας, ουδεμία απόρριψη βοθρολυμάτων στο ΒΙΟΚΑ ΛΕυκίμμης είναι επιτρεπτή.

2.Δεν επιτρέπεται ουδεμία διάθεση βοθρολυμάτων στον ΒΙΟΚΑ εάν δεν εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (....).

3. Τα έγγραφα που φέρουν οι οδηγοί ουδεμία ισχύ έχουν (...).

4. Ο Δ. ΛΕυκιμμαίων καλείται να διακόψει άμεσα οποιαδήποτε ενέργεια διάθεσης βοθρλυμμάτων στο ΒΙΟΚΑ και να διαφυλάξει το χώρο από οποιονδήποτε τρίτο επιχειρήσει τέτοια ενέργεια και αφού προβεί στις απαιτούμενες εργασίες που αναφέρονται στις εκθέσεις του ΚΕΠΠΕ να εφοδιαστεί με την κατά νόμο άδεια.

5 Στο Α.Τ. Λευκίμμης γνωρίζουμε ότι αποτελεί ποινικό αδίκημα η πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή έγκριση.

Αυτά στις 2-9-2008.
Είναι προφανές ότι τίθεται θέμα ποινών (διοικητικών, πρόστιμα κλπ). Αλλά αυτό που είναι πιο σοβαρό και ουσιαστικό είναι το πολιτικό ζήτημα που ανακύπτει: Αυτή η δημοτική αρχή του Δήμου Λευκιμμαίων είναι ολοφάνερα αποτυχημένη. Και ο λαός της Λευκίμμης υπομένει και υπομένει....Καλό κουράγιο....
Αναπάντητο μάλλον θα μείνει το ερώτημα γιατί δεν φτιάχτηκε ο Βιολογικός Καθαρισμός...

Πηγή: Κερκυραϊκή χώρα, Δημήτρης Σ. Καρύδης