ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με την Μελέτη Οχλουσών Χρήσεων

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ


Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα ενάντια στο ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας, με την ευκαιρία της δημόσια παρουσίασης της Μελέτης Οχλουσών Χρήσεων από τους ίδιους τους μελετητές, στις 12/01/2009 και ιδιαίτερα του αντικειμένου χωροθέτησης του Ενιαίου Κέντρου ολοκληρωμένης διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων Ν. Κερκύρας, δηλώνουμε τα ακόλουθα:

Α. Η πρόταση των Μελετητών για την αναγκαιότητα δημιουργίας Ενιαίου Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στο Ν. Κέρκυρας και η χωροθέτηση του, με την χρήση ορθολογικών, ιεραρχημένων, αδιάβλητων και αποδεκτών από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα κριτηρίων, στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Τεμπλονίου και Πουλάδων, δικαιώνει απόλυτα τις θέσεις μας και νομιμοποιεί τον Αγώνα της Λευκίμμης ενάντια στο ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας.

Β.Τ α νέα αυτά δεδομένα , τα οποία εισάγονται στην παρούσα συγκυρία από το μελετητή:

1. Αποτελούν κατευθυντήριο άξονα και μπούσουλα για την επίλυση του οριακά πλέον οξυμένου προβλήματος της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στο Νομό μας.
2. Βγάζουν από το αδιέξοδο, που μέχρι σήμερα, οι αρμόδιοι, έχουν οδηγήσει το Νομό μας, στον τομέα των σκουπιδιών εμμένοντας με αγκύλωση σε καταστροφικές για το περιβάλλον και θεσμικά αίολες επιλογές.
3. Δρομολογούν την πραγματική λύση του προβλήματος.

Γ. Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι χρήζουν άμεσης υλοποίησης τα ακόλουθα:

1. Επίσπευση των διαβουλεύσεων , με ολοκληρωμένες συμμετοχικές και εγκυρες διαδικασίες, για την οριστικοποίηση από τον Μελετητή των προτάσεων και την τελική έγκρισή τους από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
2. Υιοθέτηση των εγκεκριμένων προτάσεων από τον Σύνδεσμο Καθαριότητας και Προστασία Περιβάλλοντος Ν. Κερκύρας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση τους , και από τον Γενικό Γραμματέα της ΠΙΝ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και έχει την πολιτική ευθύνη του όλου προγράμματος.
3. Άμεση τροποποίηση του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, όσον αφορά το Νομό της Κέρκυρας και ενσωμάτωση στο σχεδιασμό της πρότασης των Μελετητών, με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.
4. Ταχύρυθμη υλοποίηση, από το Σύνδεσμό Καθαριότητας, του Ενιαίου Κέντρου Ολοκληρωμένης διαχείρισης μετά τη θεσμοθέτηση του από τον Γενικό Γραμματέα ΠΙΝ και ταυτόχρονη ακύρωση της αλόγιστης και καταστροφικής για το περιβάλλον και για τις τοπικές κοινωνίες, διασπορά των εγκαταστάσεων που επιχειρείται μέχρι σήμερα.
5. Διακοπή κάθε διαδικασίας δημιουργίας φορέα Διαχείρισης του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας και διακοπή της διαδικασίας αδειοδότησής του.
6. Απομάκρυνση των ΜΑΤ από τη Λευκίμμη , η οποία τελεί υπό καθεστώς κατοχής επί έναν και πλέον χρόνο, με ανυπολόγιστες αρνητικές επιπτώσεις για την τραυματισμένη Δημοκρατία και την εθνική οικονομία.
7. Απόσυρση όλων των χαλκευμένων κατηγοριών και μηνύσεων, που έχουν ασκηθεί ενάντια στους Λευκιμμιώτες αγωνιστές , με σκοπό να κάμψουν το φρόνιμα ολόκληρης της κοινωνίας μας.
8. Δρομολόγηση από τους αρμοδίους προγραμμάτων αποτελεσματικής διαχείρισης των σκουπιδιών του Νομού, για το μεσοδιάστημα που οριοθετείται από το σήμερα μέχρι την υλοποίηση και λειτουργία του Ενιαίου Κέντρου Ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Δ. Τέλος καλούμε το Δήμο Λευκιμμαίων και ειδικότερα το Δήμαρχο κ. Σπύρο Γατσούλη, στην κρίσιμη αυτη στιγμή για τον τόπο μας, να σταματήσει την συμπόρευση του με τα όργανα του Συνδέσμου Καθαριότητας, σε βάρος της Λευκίμμης, να συστρατευτεί με τους δημότες του και να συμβάλλει αποφασιστικά στην πραγμάτωση των παραπάνω θέσεων, οι οποίες εκφράζουν τη συνολική βούληση της κοινωνίας της Λευκίμμης όπως επιτάσσει το καθήκον του, αν θέλει να λέγεται Δήμαρχος Λευκίμμης και στο μέλλον.

Λευκίμμη 13/01/2009

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ