ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΥΤΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ
ΛΕΥΚΙΜΜΗ 22-01-2009
Τηλ. 26620-22034 , 6944461584


Ο Νομάρχης Κέρκυρας κος Στ. Πουλημένος , ως καθ’ ύλη αρμόδιος, δήλωσε ότι η αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας θα γίνει εφ’ όσον ικανοποιηθούν δύο προϋποθέσεις .
Η μία αναφέρεται στην ορθή εκτέλεση του έργου και η άλλη στην δημιουργία φορέα διαχείρισης , ο οποίος να εγγυάται την σωστή λειτουργία του έργου .
Ο Νομάρχης δήλωσε ακόμη ότι , για την εν λόγω απόφασή του, θα λάβει καθοριστικά υπ΄ όψη του και το αποτέλεσμα της εκδίκασης, στις 27-01-2009, των δύο προσφυγών του «ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ» , στο Συμβούλιο της Επικρατείας ( ΣτΕ) , με τις οποίες αιτείται την ακύρωση πρόσφατων διοικητικών πράξεων που αφορούν τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας .

Η αδειοδότηση όμως του ΧΥΤΑ δεν είναι μια απλή νομαρχιακή απόφαση , τυπικού χαρακτήρα , αλλά μια πράξη ουσιαστικής ευθύνης , ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, που η διαδικασία , οι προϋποθέσεις και το περιεχόμενό της υπερβαίνουν κατά πολύ τους δύο όρους που θέτει ο Νομάρχης και που οι συνέπειές της θα σημαδέψουν το μέλλον του νησιού.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνει η ΗΠ .29407/3508/10-12-2002 κοινή υπουργική απόφαση, περί μέτρων και όρων για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων , η οποία στο άρθρο 9 παρ. 2. 1 ορίζει ότι η αίτηση άδειοδότησης συνοδεύεται μεταξύ των άλλων , και από τον «φάκελο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων……. ο οποίος περιλαμβάνει εκτός από την απόφαση της ως άνω έγκρισης και την Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την προκαταρκτική εκτίμηση και αξιολόγηση του έργου».
Ο όρος αυτός επιβάλλει την αναδίφηση επί της ουσίας του ιστορικού του έργου και ειδικότερα της χωροθέτησής του.

Αλλά με έκπληξη , όσοι δεν το γνωρίζουν , θα διαπιστώσουν, μελετώντας τον φάκελο , ότι το συγκεκριμένο έργο στερείται χωροθέτησης. Η υπ΄ αριθμόν ένα , δηλαδή , οχλούσα χρήση του Νησιού, την οποία σήμερα καλείται πιεστικά ο Νομάρχης να αδειοδοτήση δεν έχει χωροθετηθεί.!!!

Η χωροθέτηση που επικαλείται ο Σύνδεσμος Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νομού Κέρκυρας αφορά το πρώτο ( από τα τρία ) Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το οποίο το ΣτΕ ακύρωσε επί της ουσίας το 1999 , κηρύσσοντας άκυρες τις βασικές μελέτες , διαδικασίες και αποφάσεις , που αποτελούσαν τα θεμέλιά -του .

Με περισσότερη έκπληξη θα διαπιστώσει, όποιος ερευνήσει τον φάκελο , ότι ούτε κατά το δεύτερο Σχέδιο Διαχείρισης , το οποίο στηρίχθηκε σε μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το οποίο ενέκρινε το Νομαρχιακό Συμβούλιο το 2000 , αλλά ούτε και κατά το τρίτο Περιφερειακό, πλέον , Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ ), το οποίο ενέκρινε ο Γενικός Γραμματέας Π.Ι.Ν , το 2006 , έλαβε ποτέ χώρα πράξη χωροθέτησης του Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Κέρκυρας, όπως επιτάσσει ο νόμος .

Συγκεκριμένα και για τα δύο αυτά Σχέδια Διαχείρισης. ουδέποτε μέχρι σήμερα , εγκρίθηκε για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας πράξη Προέγκρισης Χωροθέτησης του γηπέδου , που αποτελεί το πρώτο βήμα της Χωροθέτησης και ακόμη ουδέποτε , μέχρι σήμερα , ακολούθησε απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΠΟ) ,με την οποία ολοκληρώνεται η χωροθέτηση του έργου .

Για ποίον λοιπόν ΧΥΤΑ συζητάμε ; Ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας είναι θεσμικά αίολος και για τον λόγο αυτό θεσμικά μη υφιστάμενος .

Ο Νομάρχης , εξ άλλου , γνωρίζει πολύ καλά ότι η κρίση του ΣτΕ στις 27-01-2009 , δεν θα είναι κρίση επί της ουσίας . Και τούτο επειδή το ΣτΕ έχει ήδη προδικάσει το αναμενόμενο αποτέλεσμα κατά την εκδίκαση, στις 14-01-2008 , των δύο παράλληλων αιτήσεων αναστολής του « ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ» , τις οποίες απέρριψε για τυπικούς λόγους , χωρίς να υπεισέλθει επί της ουσίας.

Ανάλογο εικάζεται ότι θα είναι και το αποτέλεσμα της κρίσης της 27-01-2009 και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκληφθεί ως πρόκριμα για την αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας , επειδή εφ όσον θα είναι απορριπτικό , για τυπικούς λόγους, θα στερείται νομικής βαρύτητας και πολιτικού περιεχομένου.

Επειδή το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων Νομού Κερκύρας έχει οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο , ( το θέμα έχει αναλυθεί διεξοδικά από πολλούς ) και επειδή οι διαχειριστές του προγράμματος αντιμετωπίζουν , από παλιότερα , τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας , ως σανίδα σωτηρίας και ασφαλιστική δικλείδα , επενδύοντας επάνω του όλες τις ένοχες προσδοκίες της απελπισίας τους , τα πράγματα παίρνουν επί των ημερών μας μια νέα ,ηθική πλέον , διάσταση και το ζήτημα από νομικό γίνεται , κυρίως , ζήτημα συνείδησης . Από την μία μεριά η ένοχη συνείδηση των Μελών και του Προέδρου του Συνδέσμου Καθαριότητας και (όχι μόνο) πιέζει βάναυσα και απελπισμένα τον Νομάρχη να αδειοδότηση τον ΧΥΤΑ . Από την άλλη μεριά η δρώσα συλλογική συνείδηση της Λευκίμμης και (όχι μόνο) αφού πρώτα ιδεολογικοποίησε το ζήτημα , και πέρασε σε μορφές ασυνήθιστα έντονης πολιτικής και κοινωνικής πάλης , απαιτεί , δικαίως, από τον Νομάρχη να μην αδειοδοτήσει τον ΧΥΤΑ. Και ο Νομάρχης κος Στ. Πουλημένος στέκεται , εξ αντικειμένου , ανάμεσα στο δίκιο της Λευκίμμης και στις πιέσεις για την καταπάτησή του , βιώνοντας την αβάσταχτη μοναξιά της εξουσίας.

Είναι χρέος όλων μας στην κρίσιμη αυτή στιγμή να πάρουμε θέση και να απαλλαγούμε από το ψευτοδίλημα του δήθεν μείζονος κοινωνικού συμφέροντος .

Ο Νομάρχης οφείλει να ακολουθήσει τον ΝΟΜΟ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ του και να μην υποκύψει σε σκοτεινές πιέσεις και στις προκλητικές δημόσιες επιθέσεις . Το αξίωμά του δεν του επιτρέπει, με την υπογραφή του, να νομιμοποιήσει όλες τις παρανομίες του παρελθόντος . Γιατί αυτή η επιλογή είναι αδιέξοδη και οι παράνομες αδειοδοτήσεις ΧΥΤΑ στον Νομό της Κέρκυρας δεν θα έχουν , όπως φαίνεται , τέλος .

Υστερόγραφο.

Εφ όσον ο Νομάρχης δεν θελήσει να δει το θέμα επί της ουσίας , αλλά με στενό και γραφειοκρατικό τρόπο και πάλι το άρθρο 9 παρ. 2 . 1 θα τον φέρει face to face με τις πρωτοφανείς πλαστογραφήσεις των φυσικών και ανθρωπογενών δεδομένων της Λευκίμμης , τις καταστρατηγήσεις των προδιαγραφών σύνταξης όλων των υποστηρικτικών μελετών και στη νόθευση της διαδικασίας που έλαβαν χώρα κατά την αρχική χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, στα πλαίσια του πρώτου ( ουσία ακυρωμένου και ανεπίκαιρου ) Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας . ( Τα παραπάνω ζητήματα τα έχει διεξοδικά αναλύσει και γνωστοποιήσει προς κάθε κατεύθυνση το «ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ» ).