ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα των αναμενόμενων αποφάσεων του ΣτΕ στις 27/01/09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

προς ΜΜΕ


- Ο Νομάρχης Κέρκυρας κ. Στέφανος Πουλημένος, ύστερα από έντονες πιέσεις και δημόσιες επιθέσεις που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα, από μέλη του συνδέσμου καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος Νομού Κέρκυρας προέβει σε δήλωση στην οποία αναφέρει ότι η αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας θα εξαρτηθεί και από το περιεχόμενο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατίας κατά την εκδίκαση στις 27/01/09 των δύο αιτήσεων ακύρωσης, που υπέβαλλε ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος «ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ» μαζί με την «Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία» Κέρκυρας.

- Η παραπάνω δήλωση συστηματικά μέχρι σήμερα αναμεταδίδεται από τα ΜΜΕ και έντεχνα προβάλλεται, ότι η απόφαση του ΣτΕ θα αποτελέσει καθοριστικό πρόκριμα για την αδειοδότηση ή όχι του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας.

- Θεωρούμε ότι ο κ. Στ. Πουλημένος με την τελευταία αυτή δήλωσή του, σε καμμιά περίπτωση δεν αναιρεί την αρχική αρνητική του θέση, σχετικά με την αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας, για όλους τους πολλούς ποικίλους και νομικούς ισχυρούς λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε μακροσκελές υπόμνημα του «ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ» και άλλων πολιτών, το οποίο κοινοποιήθηκε και στα ΜΜΕ.

- Σχετικά με το θέμα των αναμενόμενων αποφάσεων του ΣτΕ στις 27/01/09 έχουμε να σηλώσουμε τα ακόλουθα:

α. Το «ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ» μαζί με την «περιβαλλοντική πρωτοβουλία» με τις προσφυγές τους προσβάλλουν επίκαιρες πράξεις και αποφάσεις της Διοίκησης και των αρμοδίων φορέων και οργάνων, με το σκεπτικό ότι αυτές στηρίζονται στις προγενέστερες παράνομες αποφάσεις προέγκρισης χωροθέτησης (1998) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (1999) οι οποίες συνιστούν την χωροθέτηση του έργου.

β. Το ΣτΕ απεφάνθη στις 14/01/08, κατά την εκδίκαση των δύο παράλληλων αιτήσεων αναστολής των εργασιών ότι οι αιτήσεις αυτές δεν είναι παραδεκτές, επειδή δεν διαπιστώνεται έννομο συμφέρον και δεν διαπιστώνεται έννομο συμφέρον επειδή και οι δύο σύλλογοι δεν είχαν νομική υπόσταση κατά τον χρόνο έκδοσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων χωροθέτησης.

γ. Το σκεπτικό με βάση το οποίο ελήφθησαν οι δύο παραπάνω αποφάσεις στις 14/01/08, προδικάζει και τη έκβαση των δύο αιτήσεων ακύρωσης. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, αναμένεται ότι το ΣτΕ για τους ίδιους τυπικούς λόγους, δεν θα συζητήσει επί της ουσίας τις δύο προσφυγές και συνεπώς τα αποτελέσματα των εκδικάσεων, εφ’ όσον είναι απορριπτικά, δεν θα έχουν ουδεμία νομική ή πολιτική βαρύτητα και δεν θα μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο για την αδειοδότηση ή όχι του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να συζητηθεί η νομιμότητα της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας από το ΣτΕ, έχει γίνει νέα προσφυγή στο 5ο τμήμα του ΣτΕ.

ΛΕΥΚΙΜΜΗ 07/01/09