ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. «ΤΟ ΑΛΕΥΧΙΜΟ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ «ΤΟ ΑΛΕΥΧΙΜΟ»

Αρ. έγκρ. 1144/15-06-2005 πρωτοκ. Κερκύρας
ΑΦΜ 998968320 έδρα Δήμος Λευκιμμαίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σήμερα 07-08-2008 ημέρα Πέμπτη συγκροτήθηκε σε σώμα το 3ο Δ.Σ. από τα εκλεγέντα μέλη κατά τις εκλογές της 03-08-2008.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και προτάσεων, μετά από μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου η συγκρότηση του έχει ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Αν. Γ. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος
ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Ιερέας)
ΛΕΠΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΤΙΩΤΟΥ
ΚΑΝΤΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΠΑΝΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Η Θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ως ορίζει το καταστατικό είναι διετής.


Λευκίμμη, 07-08-2008


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ