ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

View in English
“Τα πιο φλογερά μέρη στην κόλαση προορίζονται για εκείνους που, σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης, διατήρησαν την ουδετερότητά τους”
Δάντης “Κόλαση” (εκδ.Ζαχαρόπουλος)

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2008

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για ΧΥΤΑΗ Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής, έτσι ώστε να προλαμβάνονται και να μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έτσι λοιπόν έχει προχωρήσει σε μια σειρά από νομοθεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Διαγραμματική απεικόνιση των εναλλακτικών λύσεων υγειονομικής ταφής που προβλέπει η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτωνΔιαγραμματική απεικόνιση των εναλλακτικών
λύσεων υγειονομικής ταφής που
προβλέπει η οδηγία για την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων.

- Οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (Ελληνικά) (English).

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2002 για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ (Ελληνικά) (English).

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Περιβάλλον (Ελληνικά) (English).
- Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον (Ελληνικά) (English).