ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Ριγγλάδων 8Α – 49080 Λευκίμμη
Λευκίμμη 08-04-2011
Τηλ। 26620-24190

Προς
1. Οκτώ Σωματεία, Πολιτικές Οργανώσεις και Αυτοδιοικητικά όργανα (όπως στον πίνακα).
2. ΜΜΕ
3. Ιστοσελίδα ΧΥΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κατά την κρίση των αιτημάτων 131 μελών και φίλων της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μας προς το ΣτΕ περί αναστολής και ακύρωσης της Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, προβήκαμε μέχρι σήμερα σε πέντε παραστάσεις ενώπιον του Προέδρου του Ε’ Τμ. παρουσία Εισηγητού και Bοηθού, πέραν των συνεχών συναντήσεων στα επιμέρους γραφεία Eισηγητών και Bοηθών.

Εκτός από τα βασικά αρχικά δικόγραφα συνοδευόμενα από ογκώδη φάκελο στοιχείων Tεκμηρίωσης και τόμο με πλήρη ανάλυση του 20ετούς και πλέον Ιστορικού της υπόθεσης, υποβάλαμε κατά τις παραστάσεις μας άλλα τέσσερα πολυσέλιδα ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ (30-11-2010, 10-01-2011, 28-03-2011 και 06-04-2011) με συνημμένα, εις τα οποία διατυπώνονται και εγγράφως οι εκάστοτε προβαλλόμενες θέσεις μας.

Επιπλέον ανταποκρινόμενοι σε ερωτήματα των Συμβούλων υποβάλλουμε οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο στοιχείο ζητηθεί (απόσπασμα μελέτης, έγγραφο κλπ.) από το πλήρες αρχείο που έχουμε δημιουργήσει. (Όλες οι ενέργειές μας και το αρχείο θα τεθούν στη διάθεση οποιουδήποτε Λευκιμμιώτη τον κατάλληλο χρόνο).

Παράλληλα διαβουλευθήκαμε με όλους τους διαδίκους και τους έχοντες έννομο συμφέρον φορείς και υπηρεσίες (ΥΠΕΚΑ, Υπ. Εσωτερικών, Περιφέρεια ΠΙΝ, Σύνδεσμο, Δήμο Κέρκυρας κλπ.).

Όλες οι παραστάσεις και διαβουλεύσεις μας στηρίζονται από την παρουσία πολλών μελών και φίλων της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μας.

Περαιτέρω, όπως το έχουμε δημοσιοποιήσει, για να στηρίξουμε καλύτερα από περιβαλλοντικής πλευράς τις θέσεις μας καλέσαμε στη Λευκίμμη τον Πρόεδρο του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κο Μιχ. Δεκλερή, πρώην Πρόεδρο και ιδρυτή του Ε’ Τμ. του ΣτΕ ο οποίος και ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ περί αυτού.

Επειδή το ζήτημά μας αποτελεί μέρος του συνολικού προβλήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και εντάσσεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) συντάξαμε έγγραφα με:
α) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Κέρκυρα.
β) ΕΙΣΗΓΗΣΗ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΙΝ με τις βασικές παραμέτρους, κριτήρια και στόχους που πρέπει να υιοθετήσει η νέα μελέτη «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΠΕΣΔΑ» που εκπονείται και
γ) ΑΙΤΗΜΑ για αλλαγή χρήσης του γηπέδου ΧΥΤΑ στα Μισοράχια Λευκίμμης.

Όλα τα παραπάνω υποβλήθηκαν στους αρμοδίους και στο ΣτΕ, δημοσιοποιήθηκαν στα ΜΜΕ και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Με παρεμβάσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκαλέσαμε γνωμοδότηση για την «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» της Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Κέρκυρας και δέσμευση του οργάνου για έγκαιρη συζήτηση προκειμένου να διαμορφώσουν οι Σύμβουλοι θέσεις και πολιτικές για το νέο ΠΕΣΔΑ.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των δράσεων είναι η έκδοση από τον Πρόεδρο του Ε’ Τμ. του ΣτΕ δύο Προσωρινών Διαταγών με τις οποίες αναστέλλεται η ισχύς της προσβαλλόμενης απόφασης αθροιστικά από 15-12-2010 μέχρι 31-03-2011 τις οποίες και δημοσιοποιήσαμε και αναλύσαμε στους συμπατριώτες μας.
Σημειωτέον ότι παρόμοιες αποφάσεις εκδίδονται με φειδώ, ιδιαίτερα κάτω από το σημερινό έντονα φορτισμένο πολιτικό κλίμα.

Τα αποτελέσματα από τις δύο Προσωρινές Διαταγές υπήρξαν σημαντικά:

1. Συνέβαλλαν στη μεταστροφή της αρνητικής στάσης των εμπλεκομένων και επηρέασαν θετικά την κοινή γνώμη.
2. Απέτρεψαν την Αδειοδότηση του ΧΥΤΑ από τον απελθόντα Νομάρχη, ο οποίος στο τέλος της θητείας του εδέχθη ισχυρότατες υπηρεσιακές και πολιτικές πιέσεις και
3. Διαμόρφωσαν θετικό προηγούμενο για την δικαστική εξέλιξη του θέματος.

Κατά την τελευταία συνάντησή μας με τον Πρόεδρο και Εισηγητή, στις 22 Μαρτίου (πριν από την εκπνοή της ισχύος της δεύτερης Διαταγής) θέσαμε μεταξύ των άλλων και το απορίας άξιον, ότι όλοι οι θεσμικά εμπλεκόμενοι (ΥΠΕΚΑ, Σύνδεσμος, Δήμος κλπ.) απέφυγαν μέχρι σήμερα να διατυπώσουν γραπτώς, ως όφειλαν, τις θέσεις τους επί των επιχειρημάτων μας, παρά τις νόμιμες επιδόσεις προς όλους των τριών διαδοχικών εντολών περί αυτού του Προέδρου του Ε’ Τμ. αλλά και του δικού μας σχετικού γραπτού αιτήματος.

Κατόπιν αυτού αποφασίσθηκε ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των αιτούντων με το ΥΠΕΚΑ, Υπ. Εσωτερικών, Σύνδεσμο και Δήμο, παρουσία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ (Πρόεδρος με δυο Εισηγητές Τμήματος) προκειμένου να κριθεί οριστικά το πρώτο αίτημά μας περί αναστολής. Συγχρόνως εκλήθησαν και έτεροι αιτούντες τα ίδια καθώς και κάτοικοι του Τεμπλονίου για άλλη συναφή υπόθεση.

Κατά την συνάντηση παραβρέθηκαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των αιτούντων, του Συνδέσμου και του Δήμου Κέρκυρας και δύο Νομικοί Σύμβουλοι του ΥΠΕΚΑ. Οι 131 αιτούντες (μέλη – φίλοι) εκπροσωπήθηκαν από τον Τεχνικό Σύμβουλό μας Αρχιτέκτονα – Χωροτάκτη Σπύρο Κουρή. Τεχνικός σύμβουλος παρέστη και για τον Σύνδεσμο. Το Υπ. Εσωτερικών δεν ανταποκρίθηκε. Κατά την διαδικασία διατύπωσαν τις θέσεις τους, εκ περιτροπής, όλοι οι εκπρόσωποι και Τεχνικοί Σύμβουλοι, χωρίς δυνατότητα δευτερολογίας. Ο Πρόεδρος έδωσε προθεσμία μέχρι την 11 Απριλίου για υποβολή γραπτών προτάσεων, προκειμένου η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ να αποφασίσει εντός των επόμενων ημερών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η αρμόδια για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας Νομικός Σύμβουλος του ΥΠΕΚΑ ζήτησε την άμεση λειτουργία του με μόνη αιτιολόγηση ότι αυτό προβλέπεται από το ισχύον ΠΕΣΔΑ και προκειμένου να αποφευχθούν οι ρήτρες προς την Ε.Ε.

Αντιθέτως οι Δικηγόροι του Συνδέσμου και του Δήμου δεν αναφέρθησαν στον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

Ο τεχνικός μας Σύμβουλος έθεσε με τρόπο συνοπτικό και διεξοδικό θέματα σχετικά με τη Νομιμότητα του έργου, την Περιβαλλοντική, Οικονομική και Κοινωνική διάστασή του και κυρίως για την σκοπιμότητά του και για τις βλάβες που θα προκληθούν από την λειτουργία του στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την οικονομία.

Για το κρίσιμο ζήτημα της σκοπιμότητας, το οποίο έχει τεθεί προ πολλού από τον Πρόεδρο, διατύπωσε:

Κατά αναντίρρητο τρόπο είναι εξ’ αντικειμένου επιλέξιμο το κεντροβαρικά χωροθετημένο έργο ΟΕΔΑ, σε συγκριτική αντιπαράθεση με τον παράνομο, πλεονάζοντα και διάσπαρτο σε προκλητικά έκκεντρη και παντελώς ακατάλληλη περιοχή ΧΥΤΑ του Νότου. Κατά συνέπεια η κρίση περιορίζεται στο κατά πόσον το έργο είναι αναγκαίο και σκόπιμο.

Ο μεταβατικός χαρακτήρας των δρομολογημένων ΠΕΣΔΑ, λόγω της θεσμοθέτησης, κατ’ επιταγή της Ε.Ε., του Εθνικού Δικτύου Εγκαταστάσεων και μάλιστα κατά προτίμηση σε ηπειρωτική ζώνη, επιτάσσει, μεταξύ άλλων και την κατάργηση όλων των άλλων πλέον της μιας ομοειδών εγκαταστάσεων εντός της ίδιας Διαχειριστικής Ενότητας, όπως για παράδειγμα των ΧΥΤΑ. Η Κέρκυρα, αν και μικρή νησιωτική ζώνη με ιδιαίτερα πλούσιο και ευαίσθητο περιβάλλον και σε αντίθεση με τα παραπάνω, έχει δυο ΧΥΤΑ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και εφ’ όσον εξαιρέσουμε την Αττική και Χαλκιδική, όπου συντρέχουν ειδικές συνθήκες, αποτελεί μοναδική περίπτωση για τη χώρα, η οποία χρήζει αποκατάστασης. Κατά συνέπεια η θετική περί του αιτήματός μας κρίση δεν συνιστά νομικό προηγούμενο λόγω της εξαιρετικής ιδιαιτερότητάς της.

Εξ άλλου η χωρητικότητα του υλοποιημένου κυττάρου του ΧΥΤΑ του Νότου ελάχιστα συμβάλλει στην συνολικά διαθέσιμη χωρητικότητα επειδή σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία των μελετών, επαρκεί για λίγους μόνο μήνες για να καλύψει τις συνολικές ανάγκες της Ενότητας. Η διαθέσιμη όμως χωρητικότητα, χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΧΥΤΑ στα Μισοράχια, εκτός του ότι επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μέχρι την λειτουργία του προγραμματισμένου ΟΕΔΑ, εντός εύλογου φυσικά χρόνου και μπορεί έμμεσα να αυξηθεί κατά συντελεστή 1,43% από την άμεση εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των υλικών συσκευασίας και να υπερδεκαπλασιασθεί, η εκάστοτε εναπομένουσα χωρητικότητα μετά την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας ΟΕΔΑ αφού θα υποδεκαπλασιασθεί ο επιρριπτόμενος όγκος απορριμμάτων. Κατά συνέπεια οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει να είναι το βασικό ζητούμενο.

Για το ζήτημα των βλαβών ο Σπύρος Κουρής αναφέρθηκε επικουρικά στο πόρισμα της γνωμοδότησης του Προέδρου του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ σύμφωνα με το οποίο επίκειται δραματική κατάρρευση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος της περιοχής από την ενδεχόμενη λειτουργία του ΧΥΤΑ με ανυπολόγιστες αρνητικές επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία και στην Οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

Τέλος ανέλυσε επαρκώς ότι οι επιστροφές προς την Ε.Ε. είναι αναπόφευκτες αφού το έργο είναι μετά βεβαιότητας απεντάξιμο.

Πέραν αυτών υποβάλλαμε γραπτό αίτημα στον Ανάδοχο Μελετητή της «Επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ» μέσω της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΠΙΝ με το οποίο του ζητάμε να αποφανθεί περί της σκοπιμότητας του έργου, ως ο πλέον αρμόδιος, αποσκοπώντας στην αξιοποίησή του.

Εμπρόθεσμα θα επανυποβάλλουμε το IV ΥΠΟΜΝΗΜΑ εμπλουτισμένο με πρόσθετους όρους με τους οποίους θα αντικρούσουμε τα εσφαλμένα επιχειρήματα ορισμένων Διαδίκων.
Εδώ θέλουμε να τονίσουμε ότι ο αγώνας μας είναι συλλογικός και στηρίζεται με τρόπο ουσιαστικό από πολλούς κατοίκους και απόδημους Λευκιμμιώτες.

Ευχαριστούμε όλους όσους ενεργά συμπαραστέκονται στο έργο μας πρακτικά και οικονομικά, όπως με την συμμετοχή τους στις δεκάδες παραστάσεις μας στο ΣτΕ από τον παρελθόντα Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλα τα Σωματεία τις Πολιτικές Οργανώσεις και τα Αυτοδιοικητικά όργανα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και με πρόσφατες ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ τους επικαιροποίησαν την διαχρονική αντίθεσή τους προς τον παράνομο ΧΥΤΑ στηρίζοντας σοβαρά την τελευταία ενέργειά μας.

Τιμητικά παραθέτουμε αλφαβητικά τους τίτλους τους:*

1. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ.
2. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λευκίμμης.
3. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ.
4. Ν.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ του ΚΚΕ.
5. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ.
6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.
7. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ».
8. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ.

٭ Αναγνωρίζουμε σαν δικό μας φταίξιμο το γεγονός ότι ορισμένους συλλόγους και άλλους φορείς, δεν ήταν εφικτό να τους ενημερώσουμε εγκαίρως, λόγω του ασφυκτικά μικρού χρόνου.

Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο Γραμματέας Σπύρος Βλάχος