ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πληρ. ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Τηλ. 26620 24190
Κιν. 6932928075


Λευκίμμη 14-1-2011

131 μέλη και φίλοι της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ υπέβαλαν στο Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικράτειας αιτήματα Ακύρωσης, Αναστολής και Προσωρινής Διαταγής κατά της απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κερκύρας η οποία υπεγράφη στις 22-07-
2010 από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Τα αιτήματά μας αυτά υποστηρίζονται νομικά από τον δικηγόρο κ. Κων/νο Χαραλαμπίδη και το όλο ζήτημα παρακολουθείται στενά και σθεναρά από ομάδα μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:
α) Στις 13-12-2010 ύστερα από αποκλειστική συζήτηση του τελευταίου
αιτήματός μας, εξεδόθη Προσωρινή Διαταγή αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι την 15-1-2011.

β) Στις 14-1-2011 εξεδόθη νέα Προσωρινή Διαταγή αναστολής εκτελέσεως της ίδιας απόφασης μέχρι την 31-3-2011.

Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν ύστερα από συνεχείς διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους αυτοδιοικητικούς και διοικητικούς παράγοντες σε όλες τις βαθμίδες (κ. Νομάρχη Κερκύρας, απερχόμενο και νέο Γ.Γ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμβουλο για το περιβάλλον της Υπουργού ΥΠΕΚΑ κ. Τερζή σύμβουλο για το περιβάλλον της Υφυπουργού Υπ.
Εσωτερικών κ. Σ. Πλημάκη κλπ.) και ύστερα από συνεχείς παραστάσεις στους αρμόδιους παράγοντες του ΣτΕ και ανελλιπή ενημέρωσή τους με τα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις εκάστοτε εξελίξεις που αφορούν το ζήτημα.

Πριν από την έκδοση της τελευταίας απόφασης προηγήθηκε στις 10-1-2011 συνάντηση μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μας με 3μελή επιτροπή του Ε’ τμήματος του ΣτΕ παρουσία του Προέδρου στην οποία απαντήθηκαν με τεκμηριωμένο τρόπο ερωτήματα σχετικά με την διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Κέρκυρα και υποβλήθηκε τρίτο συμπληρωματικό
ΥΠΟΜΝΗΜΑ του αρχικού μας φακέλου.

Η μέχρι σήμερα πορεία της υπόθεσης κρίνεται ικανοποιητική αν λάβει κανείς υπόψη ότι παρόμοιες αποφάσεις σπανίως εκδίδονται από το Ε’ τμήμα και ότι στο ίδιο διάστημα είτε έχουν απορριφθεί σχετικά αιτήματα άλλων πολιτών και φορέων είτε δεκάδες άλλες υποθέσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Οι παραπάνω πράξεις κωδικοποιούν και βασίζονται στο πρόδηλο δίκαιο των αιτημάτων μας, στοιχειοθετούν τεκμήριο των ορθών χειρισμών και επιχειρημάτων μας, προδικάζουν θετικές εξελίξεις, διαμορφώνουν καινούργιο status στο ζήτημα της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στη Διαχειριστική Ζώνη της Κέρκυρας και δρομολογούν νέες επιλογές εν όψει της θεσμικά επιβεβλημένης συνολικής αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ). Τέλος δικαιώνουν τον 6ετή αγώνα της Λευκίμμης κατά του ΧΥΤΑ της Νότιας Κερκύρας.

Παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την παρούσα συγκυρία εν τούτοις δεν εκφράζουν ακόμα το τελικά σκοπούμενο αποτέλεσμα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ όμως είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει την διαδικασία μέχρι την τελική νομική
νίκη.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε την συμπαράσταση όλης της κοινωνίας της Λευκίμμης η οποία θα ισχυροποιήσει τον δύσκολο αγώνα μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σε όσους υπογράφουν τα σχετικά αιτήματα αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο Λευκιμμιώτη ενδιαφέρεται χορηγούνται είτε από τον Σπύρο Κουρή μέλος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μας, είτε από τον Σπύρο Βλάχο ταμία μας.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση

Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση

Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση

Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση

Πατήστε για μεγέθυνση


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999.

Δ Ι Α Τ Α Σ Σ Ο Υ Μ Ε

την αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1411/22.7.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2011.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010
Ο πρόεδρος του Ε’ Τμήματος
του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999.

Δ Ι Α Τ Α Σ Σ Ο Υ Μ Ε

την αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1411/22.7.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων
Η παρούσα ισχύει μέχρι την 31η Μαρτίου 2011.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011
Ο πρόεδρος του Ε’ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας