Γνωμοδότηση Δεκλερή για την Βιωσιμότητα του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ                 ΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ             Μ.Μ.Ε

Πληρ. ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Τηλ. 26620 24190
Κιν. 6932928075

Λευκίμμη 17-11-2010


Η Επιτροπή Πολιτών Ενάντια στην Αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας υπέβαλλε αίτημα στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ για την έκδοση ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την Βιωσιμότητα του ευρύτερου περιβάλλοντος του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στην περιοχή Μισοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων μετά την ενδεχόμενη λειτουργία του.

Σημειωτέον ότι η μη Βιωσιμότητά του είναι έννοια ταυτόσημη με την μη νομιμότητα του έργου. Την εκδοθείσα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπογράφει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και Επίτιμος αντιπρόεδρος και ιδρυτής του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κος Μιχ. Δεκλερής.

Για τον σκοπό αυτό ο κ. Δεκλερής επεσκέφθη το έργο και την ευρύτερη περιοχή του από κοινού με μέλη και φίλους της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μας προκειμένου να λάβει ίδια γνώμη των δεδομένων . Με την παρούσα επιστολή μας σας γνωστοποιούμε το πόρισμα της σχετικής ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ στο οποίο ρητά διατυπώνεται ότι η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας «δεν είναι νόμιμη ούτε βιώσιμη».

Την ως άνω ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ η Επιτροπή μας την ενσωμάτωσε στο φάκελο που συνοδεύει την αίτηση ακύρωσης , στο Συμβούλιο Επικρατείας , της απόφασης έκδοσης περιβαλλοντικών όρων για τον ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σπύρος Βλάχος.

Απόσπασμα Γνωμοδότησης ..