Δελτίο Τύπου Επιτροπής Πολιτών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Λευκίμμη 06-09-2010
Πληρ. Σπύρος Βλάχος
Τηλ. 26620 24190


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ


Η Επιτροπή Πολιτών κατά της Αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ευχαριστεί όλους όσους συμπαραστάθηκαν και συνέβαλαν στην προσπάθειά της να υποβάλλει αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά της απόφασης 1411/22-07-2010 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα :
1). Τους 500 περίπου συνδημότες και φίλους μας που υπέγραψαν την καταγγελία της Επιτροπής μας ενάντια στην παραπάνω απόφαση .

2). Τους 200 συνδημότες και φίλους που συνέδραμαν οικονομικά τον αγώνα μας .

Ειδικότερα ευχαριστεί τον κ. Γεώργιο Δημητρίου ο οποίος εισέφερε το ποσόν των 2.000,00 ευρώ .

3). Την Συμβολαιογράφο Λευκίμμης η οποία συνέταξε αφιλοκερδώς πέντε πληρεξούσια εις τα οποία 132 συνδημότες μας διορίζουν πληρεξούσιο και αντίκλητο Δικηγόρο , για την προσφυγή στο ΣτΕ.

4). Τέλος ευχαριστούμε τον κ. Μ. Δεκλερή επίτιμο αντιπρόεδρο του ΣτΕ και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας και την γραμματέα του οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και επεσκέφθησαν την ευρύτερη περιοχή και το γήπεδο του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας για να λάβουν άμεση γνώση των πραγμάτων και να συμβάλουν νομικά τον αγώνα μας .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ