ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πληρ. Σπύρος Βλάχος
Τηλ. 2662024190
Λευκίμμη 28-07-2010

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
Οι παρακάτω υπογράφοντες πολίτες ενάντια στην αδειοδότηση του παράνομου ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας , καταγγέλλουμε τα ακόλουθα :
Κατά την παράσταση μελών της Επιτροπής μας , στον κ. Γενικό Γραμματέα της Π.ΙΝ, που έλαβε χώρα στις 27-07-10 προφορικά μας ενημέρωσε τα ακόλουθα :

1) Υπέγραψε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ( ΕΠΟ ) για το ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.
2) Η παραπάνω πράξη υπαγορεύτηκε από την απαίτηση της Ε.Ε προκειμένου να χορηγήσει παράταση για την παράδοση – παραλαβή του έργου του ΧΥΤΑ μέχρι το τέλος του 2010 και συνακόλουθα παράταση για την τελευταία εκταμίευση μέχρι τον Ιούνιο του 2012.
3) Μας διαβεβαίωσε ότι η πράξη του αυτή , δεν θα οδηγήσει τελικά σε Αδειοδότηση και λειτουργία του έργου, αν και αποτελεί την βασική προϋπόθεση . Για το λόγο αυτό μέσα από σχετικές διαβουλεύσεις έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση, από όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς , για τη μη αδειοδότηση .

ΘΕΩΡΟΥΜΕ
ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν σαθρή μεθόδευση , η οποία , παρά τις διαβεβαιώσεις αποβλέπει την Αδειοδότηση και λειτουργία του παράνομου ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας . Η παραπάνω μεθόδευση αποτελεί φούσκα , η οποία όχι μόνο δεν θα δώσει ανάσα στο πρόβλημα των σκουπιδιών , αλλά αντίθετα θα το οξύνει περισσότερο επειδή ,
α) Οι εκδοθέντες Περιβαλλοντικοί Όροι , είναι πολλαπλά παράνομοι , και νομικά αβάσιμοι και ανυπόστατοι και συνεπώς ακυρωτέοι . Και τούτο διότι κατά την έκδοσή τους δεν ελήφθη υπόψη το ουσιώδες ζήτημα ότι ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας έχει υπαχθεί από το 2002 στον κατάλογο των ιδιαίτερα επικίνδυνων οχλουσών χρήσεων και δεν έγινε, όπως θα όφειλε έγκαιρη επανεξέταση της αρχικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ 1999 ) μέχρι την καταληκτική προθεσμία στις 27-09-2007 που ορίζει ο Νόμος, με αποτέλεσμα η Απόφαση αυτή να καταστεί τελεσίδικα άκυρη.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Π.Ι.Ν ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ .

Εξ άλλου κατά την έκδοσή της δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία . Συγκεκριμένα δεν εκδόθηκαν εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών , δεν γνωμοδότησε το Νομαρχιακό Συμβούλιο , δεν δημοσιοποιήθηκε η ΜΠΕ στον πολίτη , προκειμένου να λάβει γνώση και να υποβάλει τις τυχόν ενστάσεις του .

β) Με την υπογραφή της Απόφασης ΕΠΟ δεν αποφεύγονται τα πρόστιμα προς τη Ε.Ε για τους εξής λόγους :
β1 ) Η Απόφαση ΕΠΟ δεν είναι έγκυρη όπως απαιτεί η Ε.Ε .
β2 ) Δεν ικανοποιούνται οι λοιποί όροι για την αποπληρωμή και λειτουργία του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας όπως διατυπώνονται στη σχετική Απόφαση της επιτροπής της Ε.Ε το 2002 , περί χορηγήσεις συνδρομής από το ταμείο συνοχής . Οι όροι αυτοί , που προβλέπουν ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην διαχειριστική ενότητα που υπάγεται ο ΧΥΤΑ , δηλαδή σε ολόκληρο το νησί της Κέρκυρας είναι ανέφικτο να εκπληρωθούν κατά την διάρκεια του επόμενου εξάμηνου και κατά συνέπεια η Ε.Ε θα επιβάλλει πρόστιμα , όπως ορίζουν οι προβλεπόμενες ρήτρες της σχετικής απόφασης .
γ) Τέλος όσο ειλικρινείς κι αν είναι οι δηλώσεις του κ. Γενικού Γραμματέα , ότι δεν πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία ο ΧΥΤΑ , οι διαβεβαιώσεις αυτές ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ τους άλλους κρατικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες , αλλά κυρίως δεν είναι δυνατόν να δεσμεύσουν τα νέα εκλεγμένα πρόσωπα στον νέο Δήμο και στην αιρετή περιφέρεια , και κατά συνέπεια είναι κενές περιεχομένου .

Με βάσει τα παραπάνω
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ
Ότι

1)
θα προβούμε σε όλες τις θεμιτές νομικές ενέργειες , προκειμένου να αποτρέψουμε το επικείμενο έγκλημα , ενάντια στην κοινωνία και το περιβάλλον της Λευκίμμης ..
2) θα διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας ενάντια σε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση προσβολή της προσωπικότητάς μας , στρεφόμενοι , εναντίον οποιουδήποτε επιχείρησε ή θα επιχειρήσει να το καταστρατηγήσει .
3) Η Λευκίμμη είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει την λειτουργία του παράνομου ΧΥΤΑ ..Ακολουθούν οι υπογραφές…..

Πατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνσηΠατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνσηΠατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνσηΠατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνσηΠατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνσηΠατήστε για μεγέθυνση
Πατήστε για μεγέθυνση