Με οπτικές ίνες εξαφανίζουν τις παράνομες χωματερέςΠρόκειται για ένα... πολυμήχανο ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης υλικών με αυτοματοποιημένο σύστημα διαλογής, από το οποίο δεν διαφεύγουν ακόμη και πολύ μικρά κομμάτια χαρτιού, πλαστικού και μετάλλων, ενώ η συλλογή του ακριβού γυαλιού πραγματοποιείται διά χειρός, προκειμένου το γυαλί να μη θρυμματίζεται από τις μηχανικές αρπάγες και να διατίθεται αναλλοίωτο στους ανακυκλωτές. Το αποτέλεσμα είναι ότι με αυτήν τη μέθοδο η ανάκτηση του ακριβού γυαλιού φθάνει σε ποσοστό έως και 45%.

Η πρότυπη μονάδα υλοποιήθηκε από την εταιρεία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», μέλος του ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», η οποία είναι παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και σχεδιάζει, κατασκευάζει και λειτουργεί έργα προστασίας περιβάλλοντος.

«Η τεράστια ευελιξία της εγκατάστασης να παραλαμβάνει διαφορετικά υλικά-απόβλητα, εξασφαλίζει τον διαχωρισμό των διαφορετικών υλικών από την άμορφη μάζα των απορριμμάτων», εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», Θανάσης Κατρής, και προσθέτει: «Παράλληλα η επεξεργασία αυτή επιτυγχάνει ένα παγκόσμιο ''ρεκόρ'' στην παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ δίνει τη δυνατότητα παραγωγής μιας ποσότητας εναλλακτικού καυσίμου από 15% έως και 50%, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, η μονάδα παράγει προϊόντα που κάθε περίοδο είναι χρήσιμα τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά, προκαλώντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον».

Το κόστος του έργου ανήλθε στα 67 εκατομμύρια ευρώ και οι δήμοι των επαρχιών Λάρνακας- Αμμοχώστου θα καταβάλουν για κάθε τόνο απορριμμάτων 54,5 ευρώ. Ηδη το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων της μονάδας έχει προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον, εφόσον από την 1η Απριλίου που λειτουργεί έχουν ξεναγηθεί σε αυτό εκπρόσωποι φορέων από 25 χώρες. Το εργοστάσιο επεξεργάζεται σύμμεικτα στερεά απορρίμματα, έχει δυναμικότητά 200.000 τόνων ετησίως, 735 τόνων ημερησίως, 25 τόνων ανά ώρα και απασχολεί 37 άτομα σε καθεμιά από τις δύο βάρδιες λειτουργίας. Το υπόλειμμα που οδηγείται προς ταφή ανέρχεται στο 30% επί της εισερχόμενης ποσότητας. Κατά την επεξεργασία διαχωρίζεται το οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων, το οποίο ακολούθως υφίσταται αερόβια επεξεργασία και σταθεροποίηση (κομποστοποίηση).

Σύστημα απόσμησης

Το σταθεροποιημένο οργανικό κλάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης του χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) των υπολειμμάτων ή ως υλικό αποκατάστασης λατομείων ή ακόμη και ως καύσιμη ύλη στη βιομηχανία τσιμέντου. Οι διαχωρισμοί επιτυγχάνονται κυρίως με οπτικούς διαχωριστές του εγγύς υπερύθρου φάσματος (NIR), μέσω των οποίων μεγιστοποιείται η ανάκτηση και η καθαρότητα των υλικών ανακύκλωσης. Σε ιδιαίτερη γραμμή παραγωγής είναι δυνατή η επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού υλικού, το οποίο, αφού πρώτα υποστεί κομποστοποίηση, καθαρίζεται και είναι πρώτης τάξεως λίπασμα.

Η λειτουργία του εργοστασίου υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματου ελέγχου, ενώ είναι εφοδιασμένο με συστήματα απόσμησης ? αποκονίωσης και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Τα κτίρια υποδοχής και οπτικών μηχανικών διαχωρισμών είναι επίσης εφοδιασμένα με συστήματα απόσμησης ? αποκονίωσης, που καταλήγουν σε σακόφιλτρα και βιόφιλτρα. Ο αέρας της μονάδας κομποστοποίησης αποσμείται με σύστημα καταλυτικής θερμικής οξείδωσης.

Η επεξεργασία του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων, τόσο από το εργοστάσιο όσο και από τον ΧΥΤ, πραγματοποιείται με αερόβια σταθεροποίηση και αντίστροφη όσμωση. Ο πυθμένας του ΧΥΤ είναι επενδεδυμένος με πλαστική μεμβράνη και είναι εφοδιασμένος με σύστημα συλλογής στραγγιδίων και βιοαερίου.

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ


Τα απορρίμματα συγκεντρώνονται στον κλειστό χώρο υποδοχής του εργοστασίου, απ’ όπου γερανογέφυρες και αρπάγες τα διοχετεύουν σε δοσομετρικά συστήματα κινουμένων δαπέδων και μέσω ταινιοδρόμων στους σχίστες σάκων.

Στη συνέχεια οδηγούνται σε δύο διαδοχικές κοσκινίσεις: το διερχόμενο υλικό από τα κόσκινα είναι το οργανικό υλικό που οδηγείται προς κομποστοποίηση, ενώ το συγκρατούμενο υλικό υφίσταται πρώτα βαλλιστικό διαχωρισμό κι ύστερα οπτικό.

Η κομποστοποίηση πραγματοποιείται σε κλειστούς αεριζόμενους αντιδραστήρες και η διεργασία ολοκληρώνεται με ανάδευση σε ανοικτή πλατεία. Στο κτίριο ραφιναρίας το ώριμο compost καθαρίζεται και συσκευάζεται σε σάκους.

Τι... παράγει
Από τους 200.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως παράγονται οι ακόλουθες ποσότητες υλικών και προϊόντων:

* 9.000 τόνοι φύλλου πλαστικού
* 2.000 τόνοι φιαλών PET
* 1.500 τόνοι πολυαιθυ­λε­νίου ? πο­­­­­λυ­­­­- προ­πυλενίου
* 20.000 τόνοι σύμμεικτου χάρτου
* 30.000 τόνοι RDF
* 30.000 τόνοι compost
* 4.000 τόνοι σιδηρού­χων υλικών
* 1.000 τόνοι αλουμινού­χων υλικών
* 1.000 τόνοι γυαλιού
* 67.500 τόνοι υπο­­λειμμάτων

Μάλιστα το στερεό καύ­­­­­σιμο (RDF) που πα­­­­ράγεται είναι υψηλής θερμογόνου δύναμης: 15.000 ΚJ/Kg και χαμηλής περιεκτικότητας σε χλώριο: 0,6%.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΑΓΙΟΥ

Πηγή: ΕΘΝΟΣ online