ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Στις διαδικασίες και μελέτες για θεσμοθέτηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας συνέβησαν τα κάτωθι :

- Εξαφανίσθηκαν τα δύο ποτάμια της περιοχής , (κεντρικό ποτάμι της Λευκίμμης , ποτάμι του Σωτήρα ).

- Η Λευκίμμη απομακρύνθηκε 2,5 και πλέον χιλιόμετρα από τη θέση της.

- Αποσιωπήθηκαν οι υφιστάμενες οχλούσες χρήσεις της περιοχής ( εγκατάσταση βιολόγησης των αστικών λυμάτων , Θεσμοθετημένο βιοτεχνικό πάρκο , Λιμένας , άξονας βορρά Νότου ) επειδή αποτελούν αποτρεπτικό στοιχείο για χωροθέτηση νέας οχλούσας χρήσης.

- Αγνοήθηκε η εντολή του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι η περιοχή χαρακτηρίζετε υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας και να μην επιλεγεί.

- Χαρακτηρίστηκαν τα «Μεσοράχια» σημείο κεντροβαρικό στη Νότια διαχειριστική ζώνη ( από Μεσογγή μέχρι Κάβο ).

- Ενώ στην προέγκριση χωροθέτησης προεγκρίθηκαν 48 περίπου στρέμματα στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων υπερδιπλασιάστηκαν παράνομα.

- Δεν σέβεται και καταστρατηγεί την ισχύουσα νομοθετική διάταξη του 64 σύμφωνα με την οποία κατά την χωροθέτηση χωματερής ή κατ’ επέκταση ΧΥΤΑ δεν πρέπει σε ακτίνα 500 μ. να υπάρχει προυφιστάμενη δόμηση νόμιμη ή παράνομη , στην περίπτωση του ΧΥΤΑ.

- Δεν γίνεται λόγος για την τουριστική ζώνη του Κάβου τα όρια της οποίας εισέρχονται στην ζώνη των 500 μ. από το ΧΥΤΑ.

- Ενώ το εθνικό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων προβλέπει σταθμό μεταφόρτωσης στο Νότο και ΧΥΤΑ στο βορρά ( λόγω των πολλαπλασίων σκουπιδιών ) στη πράξη και στο περιφερειακό σχέδιο αντιστράφηκαν κατά προκλητικό και παράλογο τρόπο.

- Κατά τις διαδικασίες χωροθέτησης στη δεκαετία του 90 δεν έλαβε χαρακτηρισμό δασικό το γήπεδο σκόπιμα γιατί μέρος του αποτελεί δασική έκταση όπως επιβεβαίωσε η Νομαρχιακή επιτροπή χωροταξίας και περιβάλλοντος .

- Η θέση παραβιάζει κατάφορα όλες τις προτάσεις του συγκεκριμένου Γενικού πολεοδομικού σχεδίου Λευκίμμης όπως προκύπτει από τις προηγούμενες παραγράφους.

- Η θέση συγκρούεται με τις προτάσεις για την περιοχή του εγκεκριμένου αναπτυξιακού σχεδίου περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (Αναβαθμίζει την Λευκίμμη σε οικισμό Γ΄ κατηγορίας και στην περιοχή του ΧΥΤΑ προβλέπει χωροθέτηση οικιστικών χρήσεων , προτείνει διάσωση του κερκυραϊκού ελαιώνα και αναβαθμίζει τον τουρισμό ).

- Δεν έγινε καμία συμμετοχική διαδικασία ή άλλως συναινετικές διαδικασίες … ή δημοσίευση σε τοπικά φύλλα ( μία μόνο ανακοίνωση χωρίς τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατά την διαδικασία έγκριση περιβαλλοντικών όρων , η οποία έταζε προθεσμία 7 μόνο ημερών και η οποία δεν έγινε αντιληπτή από κανέναν.

Όλα τα παραπάνω ακυρώθηκαν κατ΄ επέκταση και κατ΄ αναλογία από το ε.σ. το 1999 , επειδή το Νομαρχιακό σχέδιο διαχείρισης δεν εκρίθη ολοκληρωμένο. Έκτοτε ουδέποτε έγινε νέα χωροθέτηση όπως προβλέπουν οι νόμοι και η μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου , κατά συνέπεια κατασκευάζουμε ένα ΧΥΤΑ ( κατ΄ εξοχήν οχλούσα χρήση ) χωρίς χωροθέτηση ...

Σήμερα με τα δεδομένα που υπάρχουν , ΧΥΤΑ Τεμπλονίου , Χωματερή κορεσμένη χωρίς άδεια λειτουργίας , θεσμοθέτηση του περιφειριακού σχεδίου διαχείρισης το 2006 με κατάργηση ΧΥΤΑ βορρά και παξών και αρχή εγγύτητας είναι προφανές ότι όλα τα σκουπίδια του Νομού θα έρθουν στον Κάβο.

Σπύρος
Δημότης Λευκιμμαίων.